Tallinna Loomaaed

Tln zoo logo

Tallinna loomaaed on vääriline üleilmse loomaaedade võrgustiku osa. Nii nagu kõik loomaaiad, toetume kolmele  sambale: loomad, külastajad ja loomaaia meeskond. Selle kolmiku oskuslik ühendamine annab meile suurepärase võimaluse toimetada neljas vallas: loodusharidus, otsene looduskaitse, teadustegevus ning oma külastajatele hariva puhkuse võimaldamine. Kõige selle eelduseks on järjest parem hoolitsus meie vastutada olevate liikide ja loomade heaolu eest – seda nii loomaaias endas kui ka looduses. 

Lühidalt kokku võttes on meie missioon „hoolimine“ ja „hoolimise õpetamine“. Teisisõnu – elurikkusest hooliva ja keskkonna tervikut mõistva looduskultuuri järjekindel edendamine lastest eakateni. Seetõttu on Tallinna loomaaial, olles omanäoline loodussaar urbanistlikus maastikus, täita oluline roll meie rahvuskultuuris.