F9 Distribution Baltic

F)DistributionF9 Distribution Baltic on infotehnoloogia ja kodutehnika maaletooja ning hulgimüüja Balti riikides. Ettevõte pakub edasimüüjatele kvaliteetset teenindust, kiireid logistilisi lahendusi ja väga head tootekohast oskusteavet. F9 Distribution panustab pakti eesmärkide saavutamisse kahel suunal.

Tegevussuund 1. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria populariseerimine ning selleks vajalikud tegevused.

  • IT ettevõtlust tutvustavad loengud ja esinemised alljärgnevatel teemadel: - Infotehnoloogia tarneahela lisaväärtus. Kuidas liigub arvuti/nutiseade tehasest lõpptarbijani ja kes millist tööd selleks tegema peab. Kuidas tuuakse turule erinevaid IT teenuseid ja -tooteid. - Üldine tutvustus, milliseid kompetentse on IT müügil vajalik omada. Purustame müüdi, et IT-maailmas on vaja ainult insenere ja programmeerijaid. Tehnoloogiat tasub tunda ka turundusest ning sotsiaalteadustest huvituvatel noortel, sest tasuvaid töökohti jagub tehnoloogia valdkonnas kõigile huvialadele ja neid kõiki on suures pildis väga vaja. Sihtrühmad: 3.-4. kooliastme õpilased, koolijuhid, KOV juhid ja kohalikud ettevõtjad.
  • Artiklite kirjutamine avaldamiseks õpilastele, õpetajatele ja ettevõtjatele suunatud veebikanalites ning meedias teemadel: ülevaated tehnoloogia arengust, IT rakendamisest hariduses ja võimalikest seostest haridustehnoloogia vaates.

Tegevussuund 2. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna hariduse kvaliteedi tõstmine kõikidel haridustasemetel ning selleks vajalikud tegevused.

  • Õpilaskonkurssidele uurimisteemade pakkumine ja õpilaste konsulteerimine. Võimalikud teemad on seotud peamiselt tehnoloogia kasutamisega igapäevases elus ja -protsessides: kas ja kuidas erinevates valdkondades tehnoloogiat kasutakse ning analüüs, kuidas seda võiks teha efektiivsemalt, millised ohud ja võimalused kaasnevad. Vajadusel konsultatsioonid.