Koolide ja ettevõtete koostööseminarid

Koolide ja ettevõtete koostööseminaride eesmärk on tutvustada juba toimivate heade praktikate kaudu erinevaid võimalusi, kuidas koolid ja ettevõtted saavad ühiselt tegutsedes muuta noorte kooliharidust mitmekesisemaks, siduda õppetöö rohkem päriseluliste olukordadega ja panustada seeläbi õpilaste teadlikumate karjäärivalikute/tulevikuplaanide kujunemisse.

Koostööseminarid toimuvad Eesti Teadusagentuuri, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ning ettevõtlusprogrammi „Edu ja Tegu“ ühise tegevusena. Juhul kui soovite tutvuda seni toimunud ürituste materjalidega (esitlused, osalejate kontaktid), võtke ühendust meilil teel eva.pruusapuu@etag.ee. Tulevaste seminaride toimumisajad kuulutame välja miks.ee Facebookis.

Toimunud seminarid:

  • Ettevõtete ja koolide virtuaalne koostööseminar 5.05.2021
    • Seminari päevakava
    • Veebiseminari salvestus:
  • Ettevõtete ja koolide virtuaalse koostööseminari kogemuslood 25.11.2020
    • Seminari päevakava
    • Veebiseminar on ka järgi vaadatav:

 

 

Lisainfo:
Eva Pruusapuu
Eesti Teadusagentuur
eva.pruusapuu@etag.ee