Koolide ja ettevõtete koostöö teemalised materjalid

Selleks, et koostöö alustamine ei takerduks idee puuduse taha, tasub tutvuda juba toimivate koostöö praktikatega ning õppida teiste kogemusest.

Heade praktikate kogumikud

Huvitavad ja sisukad näited nii üldharidus-, kutse- kui ka kõrgkoolide koostööst ettevõtetega on koondatud heade praktikate kogumikesse.

Lugeda tasub erinevaid näiteid, sest head ideed on kohaldatavad erinevatele haridustasemetele, kas siis osaliselt või täielikult.

Kogumikud on koostatud ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu ning Eesti Kaubandus-Tööstuskoja koostöös.

Ettevõtete ja koolide koostöö kogemuslood

Mõtteainet ning häid kontakte, kellelt koostöö mõtteid mõlgutades nõu/abi küsida, leiab ka koostöö teemalistest artiklitest. Neist üks räägib koostööst läbi ettevõtja vaatevinkli ning teine vaatleb teemat kooli poolse nurga alt.

 

Ettevõtete ja koolide koostöö

https://www.miks.ee/index.php/uudised/ettevotted-kaasaegse-hariduse-olulise-lulina