miks.ee suvekool 2023

„Mitme näoga disain“

Kümnes miks.ee suvekool teaduse populariseerijatele toimus 15.-16. augustil 2023 Narva-Jõesuus (Meresuu SPA-s).
Sõna DISAIN on kuulus ja nagu kuulsuseid ikka, ümbritseb ka disaini palju kuulujutte ja müüte. Nimelt on disainil mitmeid nägusid ja küsimus ei ole niivõrd selles, millised need on, vaid pigem arusaam nende nägude olemusest. Lisaks üldisele teadmisele disainist, millega vestlusringides sahinaid tekitada, huvitab meid ju ka disaini potentsiaal meie igapäevastes toimetustes. Seega miks.ee suvekooli fookus sel korral oli disaini sisulisel olemusel ning rakendusvõimalustel. Mis asi on disain? Millist potentsiaali see omab ja millist mõju avaldab? Kuidas seda ära tunda ning kuidas seda teha?

Esimene päev: KUULAMINE JA ARUTLEMINE

  • Mis on disain, kust see tuleb ja kuhu on teel? (Ettekanded) Kotkavaade disainile kui distsipliinile: disaini pärinemine ja areng ning selle mõjutajad kiiresti muutuvas maailmas;
  • Kuidas disaini on praktiseeritud? (Ettekanded) Disainiprotsessi kirjeldamine läbi praktika: disaini eripalgelise paindlikkuse avaldumine erinevate juhtumite läbi;
  • Kuidas see kõik meisse puutub? (Arutelu) Disaini rakendumisvõimalused teaduse populariseerijate praktikas: millistel juhtudel ja kuidas on disain nendes eri kontekstides rakendatav, millist väärtust võiks see luua ning mida disaini kasutamine eeldab ja nõuab? Paneeldiskussioonis arutlevad eelnevad esinejad disaini professionaalide ja kasutajatena disaini rakendamisvõimalustest teaduse populariseerijate kontekstis.

Teine päev: ISE TEGEMINE

  • Milline osa eilsest mind puudutas, mida soovin proovida? Erinevate disainivaldkondade töötoad, kus natuke lähemalt disainile otsa vaadata ja väikest mikro osakest katsuda;
  • Kuskohas soovin ise disaini rakendada ning mida selleks vajan? Õpime üksteiselt: grupiarutelud ja refleksioon, mida sain kahe päeva jooksul disainist teada, mis tundus eriti oluline ja miks? Milliseid kasutusvõimalusi disainile ma näen enda kontekstis? Millist tuge selleks vajan?

Suvekooli ettekannete slaidid:

Haridusdisain – miks ja kuidas – Helen Arov, Tallinna Ülikool, Kunstiõpetaja õppekava (MA) kuraator ja kunstide didaktika nooremlektor;
Haridusdisaini kogemuslugu – Ivo Visak, Saaremaa Gümnaasiumi koolijuht;
Teenusedisain kui koostöövahend – Liina Kurvits, Pipedrive, kasutajakogemuse strateeg;
Teenusedisaini töötuba – Liina Kurvits;
Teenusedisaini kogemuslugu – Teele Karro ja Gristel Rees, Pernova Hariduskeskus;
Kas te näete minu mõtteid – Deniss Jeršov, Tartu Kunstikooli õpetaja;
Visualiseerimise kogemuslugu – Mette Mari Kaljas, live-visualiseerija, graafiline disainer ja tudeng.

Suvekooli pildid on siin.

Tagasiside

Selleks, et saaksime ka järgmisel aastal pakkuda meeldejäävaid elamusi, palun jagage meiega oma mõtteid ja tähelepanekuid, täites tagasisidevormi augustikuu jooksul.

 

Küsimuste tekkimisel võtke julgelt ühendust meili teel: lilia.grozovski@etag.ee

Lilia Grozovski
TeaMe+ koordinaator
tel: 7 317 354

Suvekooli toimumist rahastatakse Euroopa regionaalarengufondi TeaMe+ tegevustest.
Varasemate suvekoolide info.

Miks.ee suvekool

Pilt 1