Bioteaduste Üliõpilaste Selts

BÜSBioteaduste Üliõpilaste Selts (BÜS) on bioteaduste üliõpilastest koosnev selts, mille missiooniks on bioteaduste õpilaste mitmekülgne harimine ning vastava õppe- ja teadustöö arendamine.
Seltsil on 8 töögruppi: õppekava töögrupp, teaduse populariseerimise töögrupp, õpirände töögrupp, tugitudengite töögrupp, bioettevõtluse töögrupp, sponsorluse töögrupp, liikmehalduse töögrupp ja disainerite töögrupp.

Tegevussuund 1. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria populariseerimine ning selleks vajalikud tegevused, eeskätt noorte hulgas.

Sooritaja: Teaduse populariseerimise töögrupp

1. Gümnaasiumis loengute andmine: "Sinu triljon kaaslast" ehk tund soolestiku mikrobiootast ja "Toit meie geenidele" ehk tund toitumisharjumuste seosest geenidega. Peagi on valmis loeng vaktsiinide teemal. Abistajaks selle eesmärgi täitmise juures on Tartu Ülikooli Teaduskool

2. teadust populariseerivate seminaride ja loenguõhtute korraldamine

3. Teadusteemaliste filmiõhtute korraldamine, kus filme kommenteerivad oma ala spetsialistid

4. koolides bioloogia ja geenitehnoloogia õppekava tutvustamine, sealhulgas avatud uste päeval osalemine koostöös Rändava bioklassiga

 

Tegevussuund 2. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna hariduse kvaliteedi tõstmine kõikidel haridustasemetel ning selleks vajalikud tegevused     

Sooritaja: Õppekava töögrupp ja õpirände töögrupp

Õppekava arendamise töögrupi eesmärgiks on aidata kaasa bakalaureuse ning magistri taseme õppekavade täiustamisele ja uuendamisele, võttes eeskujuks välismaa ülikoolide õppekorraldusi ning edastada soovitusi muudatuste läbiviimiseks programmijuhile ning Loodus- ja Täppisteaduskonna dekanaadile. Ühtlasi on töögrupi eesmärgiks aidata kaasa TÜ-s inglisekeelse õppekava tekkimisele, mis soodustaks õpirännet välismaa ülikoolidesse nii üliõpilastel kui ka õppejõududel. Õpirände töögrupi ülesandeks on arendada koostööd ning õpirände võimlusi välismaa ülikoolidega.

Tegevussuund 3. Ettevõtetega koostöö arendamine

Sooritaja: Bioettevõtluse töögrupp

Bioettevõtluse töögrupi eesmärgiks on tutvustada tudengitele erinevaid bioettevõtteid ja motiveerida tudengeid ettevõtteid looma. Lisaks on meeskonna eesmärk suurendada tudengite ettevõttepraktika võimalusi, mis hõlmaks ka stipendiumeid.