Viimsi Keskkooli Teadmiskeskus „Collegium Eruditionis“

Huvikooli Teadmiskeskus Collegium Eruditionis ülesanneteks on:Collegium logo1

  • noortes kultuuri-, humanitaar-, loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonna vastu huvi tekitamine, selle hoidmine ja sihikindel arendamine;
  • inspireeriva arengukeskkonna kaudu pakkuda võimalusi nii eneseteostuslikuks kui ka vaimseks arenguks teadushuviringides;
  • arendada noorte võõrkeelteoskusi ja kultuurilist maailmapilti;
  • korraldada teaduse vastu huvi tekitamiseks ning noorte loovuse ja annete avastamiseks erinevaid konkursse, võistlusi, teaduspäevi/laagreid ja projekte;
  • toetada tehnoloogilise arengu ja keskkonna jätkusuutlikkust ning piirkondlike traditsioonide arengut;
  • viia ellu teadus- ja tehnoloogiapakti tegevusi.