Kolm Põrsakest OÜ

KP2013. aasta parimast õpilasfirmast välja kasvanud noorte ettevõte Kolm Põrsakest korraldab teadusringe üle Eesti ning pakub põnevaid teadusteatri etendusi kliendile sobivas kohas. 
Kolme Põrsakese eesmärgiks on lastes äratada ja hoida teadushuvi, et tulevikus oleks rohkem erialaspetsialiste, sh insenere, kes mängivad suurt rolli tuleviku elukeskkonna jätkusuutlikumaks ja paremaks muutmisel.
Teadusteater on põnev elamuste teekond, kus läbi ägedate katsete selgitatakse sulle maailma meie ümber. Teadusteatris tehakse nii lihtsamaid koduste vahenditega sooritatavaid katseid kui ka keerukaid tule- ja keemiakatseid, mida kodus teha ei tohi.
Teadusringide sisu on väga laiahaardeline ja hõlmab kogu MATIK raamistikku. Tegevused on valitud nii, et areneks käelised ja koostööoskused, samas õpitakse ka probleeme lahendama. Oluline on, et lastes säiliks huvi ja julgus asju proovida, katsetada ja oma lahendusi välja pakkuda.