Riin Tamm

Riin TammRiin Tamm on Eesti geneetik ja teaduse populariseerija, Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi doktorant ning Tartu Ülikooli Kliinikumi Ühendlabori laborispetsialist. Riin Tamme peamised teadustöö suunad on inimese genoomi varieerumine ja selle seos erinevate tunnustega, täpsemalt pikaealisuse ja vananemise geneetika ning farmakogeneetika. Riin Tamme seniste tegevustega teaduse populariseerimisel saab tutvuda aadressil http://et.wikipedia.org/wiki/Riin_Tamm

Tegevussuund 1. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria populariseerimine ühiskonnas, eeskätt noorte hulgas ning selleks vajalikud tegevused
1. Ettekannete pidamine erinevatel geenitehnoloogia valdkonda puudutavatel teemadel, sõltuvalt huvigrupi eesmärkidest, teadmisetest ning soovidest.
2. Ettekannete pidamine populariseerimaks teadlase rolli ühiskonnas. Eesmärgiks on teadlaseks olemise ja teaduse tegemise sügavamate detailsemate aspektide avamine.
3. Koostöö raadio, televisiooni ja trükimeediaga, geenitehnoloogiat ja teadlaseks olemist puudutavate teadusteemade avaldamine/avamine populaarteaduslikus võtmes. Erinevate teemade kommenteerimine, toetudes teaduskirjandusele.
4. Koostöö erinevate ettevõtetega/asutustega, võimaldades ekskursioone ja ringkäike teadusasutuses ning geenitehnoloogia praktilist väljundit pakkuvates laborites, eesmärgiga tutvustada õpiväljundeid ja geenitehnoloogia saavutusi.
5. Osalemine tugivõrgustikus, et pakkuda noortele teaduse populariseerijatele abi ning toetust teaduse populariseerimisel.
6. Osalemine erinevates komiteedes, žüriides geenitehnoloogiat/valget bioloogiat puudutavate teemade arutamisel/hindamisel.

Tegevussuund 2. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna hariduse kvaliteedi tõstmine kõikidel haridustasemetel ning selleks vajalikud tegevused
1. Praktiliste tööde läbiviimine, eesmärgiga suurendada teadmisi geenitehnoloogia vallas ning tutvustada laboris kasutatavaid vahendeid
2. Osalemine uurimistööde juhendajana erinevates projektides ning võimaldada tulla laborisse vaatama/uurima mõne huvitava teemaga seonduvat.