Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus SA

  • Füüsika õhtukursus Energia avastuskeskuses (2019)
    Projekti "Füüsika õhtukursus Energia avastuskeskuses" käigus viiakse läbi eelkõige täiskasvanutele suunatud ürituste sari, kus käsitletakse põhikooli ja gümnaasiumi füüsikateemasid kaasahaaraval ja põneval moel, võimalusel aktiivõppemeetodeid kasutades (edutainment) ning vastava valdkonna teadlasi kaasates. Üritused toimuvad õpitoa formaadis, st võimalusel kasutatakse lisaks sissejuhatavale loenguosale praktilisi tegevusi avastuskeskuse õppeklassides ja ekspositsioonil, sh erinevaid katseid ja rühmatöid. Esinejateks-juhendajateks on nii silmapaistvad pedagoogid kui tegevteadlased. Vähemalt kolme ürituse puhul kasutatakse ka livestreami ehk otseülekannet, mis võimaldab kaasata laiemat sihtrühma. Salvestatud materjali saab edaspidi kasutada ka videoloengutena. Projekti laiemaks eesmärgiks on tõsta LTT valdkonna populaarsust, murda müüte füüsikast, kui keerulisest ja igavast õppeainest ning noorema osaleja puhul suunata potentsiaalseid karjäärivalikuid LTT erialade ning teadushariduse suunas.
  • Atmosfääri elektrinähtusi tutvustava audiovisuaalse materjali loomine ning teavitustegevus Energia avastuskeskuses (2018)
    Projekti „Atmosfääri elektrinähtusi tutvustava audiovisuaalse materjali loomine ning teavitustegevus Energia avastuskeskuses” eesmärgiks on jätkata Energia avastuskeskuse üldkontseptsiooni ja ekspositsiooni teemadega haakuvate audiovisuaalmaterjalide loomist, mis tooksid vaataja ette põnevaid teemasid loodusnähtuste maailmast, seostaksid nii Eesti kui ka maailma teadussaavutusi meie igapäevaeluga ning tooksid vaataja-osalejani võimalusi, kuidas ise olla kaasatud teadustegevusse, sh erinevates uuringutes osalemise kaudu. Projekti käigus luuakse 20-minutiline planetaariumifilm atmosfääri elektrinähtuste teemal, samuti põhikooli I astmele suunatud haridusprogramm „Välgutund” ning virmaliste eksponaat. Projekti tulemusi tutvustatakse spetsiaalsetel perepäevadel ning avastuspäevadel.
  • Virtuaalloeng Helide maailm" (2017)
    Projekti raames loodi Energia Avastuskeskuse planetaariumisse helidest ja muusikast kõneleva virtuaalloeng „Helide maailm“ ning selle juurde kuuluva pop-up stuudio, kus saab teadmisi proovile panna. Virtuaalloenguga selgitatakse, mida kujutavad endast heli võnkumine, mis on vibratsioon, helikiirus, helilained ja miks me üldse kuuleme helisid.