Eesti Polaarfond SA

  • Polaarviktoriin ja õpilasekspeditsioon polaaraladele (2017)
    Projekti eesmärgiks oli populariseerida Maa polaaralade ainulaadset, suhteliselt puutumatut keskkonda, sealseid looduslikke ja inimtegevusel toimuvaid muutusi ning neid käsitlevaid teadusuuringuid 15-19 aastaste koolinoorte hulgas. Lisaks ergutada uue põlvkonna polaarteadlaste ja muude polaaraladel tegutsejate esilekerkimist. Selleks korraldati viktoriin ning selle võitjate ekspeditsioon Skandinaavia polaaraladele. Ekspeditsioon koosnes üldisest tutvumisest Kilpisjärvi piirkonna (Soome Lapimaa, nn Käsivars, 69° p.l.) loodusega, seal toimuvate teadusuuringutega ja järveteaduslike välitööde praktilisest proovimisest kohalikul lähisarktilisel Saanajärvel. Lisaks oli veel ühepäevane retk Põhja-Jäämere rannikul asuvasse Norra polaarpealinna Tromsösse.
    Viktoriini mitmeetapilisus äratas tähelepanu ja julgustas õpilasi edasi minema, kuna esimeses voorus sai kasutada abimaterjale ning niimoodi teemat sügavuti tundma õppida ning tuntaval määral oma silmaringi polaaralade kohta laiendada. Osalejate suur hulk oli kindlasti tingitud sellisest ajaloos esmakordsest võimalusest, et parimad said osaleda päris polaarekspeditsioonil.
     
  • Esimese, internetipõhise eelvooru 40 küsimust koos valikvastustega Arktikast ja Antarktikast 
  • Ekspeditsioonist
  • Adel Müürsepa blogi