Lümanda Põhikool

Lümanda Põhikooli teaduspäevad Loodusteadused Lümanda lastele" (2017)

Projekti eesmärk oli pakkuda Lümanda põhikooli õpilastele praktilisi kogemusi erinevate loodusteadustega (bioloogia, geoloogia, keemia, füüsika) ja anda ülevaade tegevteadlaste igapäevatööst.

Toimusid erinevad teemapäevad

Geoloogiapäev
1. Teadustund: Professor Olle Hints ja vanemteadur Triin Reitalu, TTÜ Geoloogia Instituut
2. Näitus õpilaste toodud kivististest
3. Laboritunnid - õietolmu ja  kivimite uurimine
4. Eelajalooliste organismide joonistamine ja seostamine geoloogilise ajastuga.
5. Kivististe otsimine lubjapargi karjääris. Geoloogivasara kasutamine.

Keemiapäev
1. Teadustund: Teadur Mats Hansen, TÜ Biokeemia Instituut. 
2. II ja III kooliaste valmistavad ette keemiakatsed teadusteatri jaoks.

3. 1.kl küpsetab muffineid, muutes taigna koostis osi, 2. kl puhastab vett ja 3. kl uurib õhku.
4. Teadusteater. Õpilased esitlevad oma katseid kaasõpilastele ja õpetajatele. Esitlusi hinnatakse ja tunnustatakse.

Füüsikapäev
1. Teadustund: Vanemteadur Andi Hektor, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut.
2. “Rakett69”-võistlus. Võistkonnad vastavalt kooliastmele. 2 ülesannet: spagettidest torni ja silla ehitamine. Hinnati torni kõrgust ja ritva pikkust.

3. Pealelõunane füüsikatund 7.-9. kl õpilastele

Bioloogiapäev
1. Teadustund: Sergei Põlme, TÜ loodusmuuseum ja botaanikaaed. Doktorant Andro Truuverk, TÜ zooloogia osakond.
2. Putukate uurimine mikroskoopidega 4.-9. klass

3. Putukate püüdmine koolimaja ümbruses 1.-3. klass
4. Õhuanalüüs koolimaja ruumides

Projekti kokkuvõte

Toimus projekti kokkuvõttev üritus, kus osalesid Lümanda kooli õpetajad ja õpilasesindus.  Iga teaduspäeva kohta anti lühike ülevaade toimunust ja hinnati õpilaste tagasisideküsitluse põhjal seda, mis oli iga projektipäeva puhul hästi ja mida oleks saanud paremini teha. Iga teaduspäeva kohta andisülevaate üks organisaatoritest (geoloogiapäev - Triin Reitalu; keemiapäev ja füüsikapäev - Janno Tuulik; bioloogiapäev - Sirje Lulla).

Meediakajastused:
Mõistuse ja vasaraga
Keemiapäev Lümandas
Füüsikapäev Andi Hektoriga