Innovatsioonikeskus INNOKAS

  • Innovatsioonikeskuse INNOKAS tegevuse edasiarendamine (2019)
    Antud projektiga on plaanis soetada uusi laialdasema ehitamisvõimalusega ja keerukamaid teaduskomplekte, mis on mõeldud noortele inseneridele ja leiutajatele. Uusi Gigo ehk Thames&Kosmos komplekte kasutades on võimalik ehitada juba suuri linnakuid, Goldbergi masinaid jpm põnevat.
    Tänu Gigo Gigo ehk Thames&Kosmos teaduskomplektide soetamisele 2015. aastal on meil olnud võimalus käivitada teadushuviringid, korraldada erinevaid õppepäevi lasteaedades, koolides, INNOKAS, osaleda teaduse populariseerijana erinevatel sündmustel, kus oleme näidanud ka Noorte teadlaste TV klippe.
  • Innoka tegevuse edasiarendamine (2017)

    Projekt on aidanud innovatsioonikeskusel INNOKAS jõuda uuele tasemele. Saame pakkuda uut põnevat teadustegevust INNOKAS, õppepäevadel  lasteaedades, koolides, festivalidel jm. Tänu jootejaamade komplektide ja lisatarvikute soetamisele oli robootikaõppel olnud noortel võimalus õppida täiskasvanu juhendamisel parandama mootoreid, dünamoid jm tehnilist varustust. See on toonud kaasa märksa hoolsama tehnika kasutamise noorte seas. Väljaõppe saanud noored õpetavad uusi tehnoloogiahuvilisis noori hoidma tehnikat ja selgitavad, kui ebamugav on katkisi mootoreid parandada.  Jootmiskoolitusted töötavad suurepäraselt ja neid viime läbi jätkuvalt.

    Oleme rõõmsad, et nüüd on noortel võimalik ehitada ja ise leiutada mudeleid, mida saab lisaks puldiga juhtida ja liikuvaid masinaid panna pöördeid tegema.