Eesti Füüsika Selts MTÜ

  • Esimene Euroopa Füüsikaolümpiaad EUPhO 2017

    Eesti Füüsika Selts ja Tartu Ülikooli Teaduskool koostöös TÜ, TTÜ ja Euroopa Füüsikaolümpiaadi Žüriiga korraldasid  20. – 24. mai 2017 esimese Euroopa Füüsikaolümpiaadi EUPhO 2017. EUPhO 2017 kohta leiab rohkem informatsiooni kodulehelt: http://eupho.ut.ee/. Tegemist on üleeuroopalise koolinoortele suunatud rahvusvahelise ainevõistlusega, millel on potentsiaal muutuda korrapäraselt toimuvaks suursündmuseks.
    Esimesel Euroopa Füüsikaolümpiaadil osales õpilasi 20 erinevast riigist ning juhendajaid/vaatlejaid 22 riigist, kokku võistlejaid 91 ning 35 juhendaja/vaatlejat. Lisaks 17 Euroopa riigile, osalesid olümpiaadil külalisriikidena ka Brasiilia, Singapur ja Tadžikistan.