Eesti Rahvusringhääling

Puust ja punaseks" raadio 2-s ( 2017, 2018, 2019)
Teadussaade „Puust ja punaseks“ Raadio 2 programmis, eetrisagedusega 1 korda nädalas, eesmärgiks teadustegevuse tutvustamine ja laiemale avalikkusele mõistetavamaks tegemine, teaduse, teadussaavutuste ja teadlaste töö populariseerimine.

2019 oleme teinud muudatuse. Varasemalt oleme edastanud „Puust ja punaseks“ sarja 40-minutilise saate formaadis kord nädalas. Kuna järjest rohkem kuulatakse meie saateid järele internetis, eelmisel aastal juba üle 4 miljoni korra, ja meie kogemusel lühivormide populaarsus järjest kasvab, soovime uuest hooajast muuta formaati ning jagada senine saade neljaks 10-minutiliseks rubriigiks. „Puust ja punaseks“ rubriike plaanime edastada päevases vööndis neli korda nädalas ning sel viisil jõuda veelgi laiema audiotoorumini.

 

Saatesarja koduleht.
Kõik "Puust ja punaseks" saated on tasuta järelekuulatavad Rahvusringhäälingu arhiivis.