Koostöö eelised ja kitsaskohad õppesuuna arendamisel

Koolipoolsed koostöö eelised: parandab hariduse kvaliteeti, mitmekesistab õppetööd, kaasab õppetöösse eri valdkondade spetsialiste jne.

Partneripoolsed koostöö eelised: võimalus kaasa rääkida kohaliku hariduselu kujundamisel, arendab ja soodustab kogukondlikku koostööd, asutused ja ettevõtted saavad oma tegevusala noortele tutvustada ja selle vastu huvi äratada jne.

Koolipoolsed koostöö kitsaskohad: töö- ja ajamahukas, kulukas (nt õppesuuna koordinaatori ja õppetegevuste juhendajate töötasu, õppevahendid, transport) jne.

Partneripoolsed koostöö kitsaskohad: töö- ja ajamahukas, kulukas (nt partneripoolse juhendaja töötasu, õppevahendid, transport) jne.