Õppesuund

Õppesuuna info
Õppesuund on hea algus koolide ja kooliväliste partnerite koostööle.

Õppesuund on õppeainete kogum, mille eesmärk on anda õpilasele süvendatud teadmised teatud ainevaldkonnas. Iga Eesti gümnaasium võib luua just oma piirkonna vajaduste ja võimalustega sobiva õppesuundade ja valikkursuste süsteemi. Paljud gümnaasiumid ongi seda võimalust kasutanud ja pakuvad oma õpilastele erisuguseid õppesuundi. Näiteks Nõo Reaalgümnaasiumis saab õppida IT-, reaal- ja loodussuunal, Tallinna Kunstigümnaasiumis on disaini-, arhitektuuri- ja meediasuund.

Osa gümnaasiumite õppesuundi on saanud alguse just koolide ja kooliväliste partnerite koostööst.

Osa gümnaasiumite õppesuundi on saanud alguse just koolide ja kooliväliste partnerite koostööst. Näiteks meditsiinisuuna arendamisel teeb Tallinna Reaalkool koostööd Ida-Tallinna Keskhaiglaga ning Tartu Tamme Gümnaasium Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga. Õpilased saavad õppida meditsiinierialadega seotud valikkursustel ja osaleda praktikumides, mida juhendavad arst-õppejõud või meditsiinitöötajad. Meditsiini õppesuund tutvustab õpilastele Eesti tervishoiukorraldust ning ühtlasi populariseerib noorte seas meditsiinivaldkonna erialasid.

Põltsamaa Ühisgümnaasiumis on avatud infotehnoloogia ja küberkaitse õppesuund, mille ainekava väljatöötamisse andsid panuse Eesti NATO Ühing, Kaitseliit, Riigi Infosüsteemi Amet, Kommunikatsiooni ja Infoturbe Arendus- ja Uurimiskeskus, Kaitseministeerium ning Põltsamaa Vallavalitsus. Selle õppesuuna lõpetanud noored teavad küberkaitse teoreetilisi aluseid ning oskavad ka tegelikus elus meid ümbritsevat digitaalset elukeskkonda turvalisemaks muuta, toetades seeläbi kogukonda küberturvalisuse teemadel teadlikumaks saamisel.

Elva Gümnaasiumi ja Eesti Lennuakadeemia vahel sõlmitud õppe- ja arendustegevuse edendamise koostöölepe kaasab õppetöösse lennuakadeemia õppejõude. Kool saab sedakaudu parandada oma gümnaasiumihariduse kvaliteeti, akadeemial aitab tihe koostöö tutvustada noortele lennundusega seotud erialasid.

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis ei ole õppesuundi, vaid kool on koondanud valikkursused teemade kaupa moodulitesse. Iga õpilane saab kohustuslikele kursustele lisada huvidest ja vajadustest lähtuvad moodulid ning ise oma õppekava kokku panna. Osa kursuste loomisel ja õpetamisel on õla alla pannud mitmed asutused ja organisatsioonid ning kooli kutsutakse pidevalt esinema kooliväliste partnerite töötajaid. Õpilastel on valida näiteks disaini-, tehnika-, 3D-modelleerimise ja teaduse õppemoodulite kursuse vahel