Koolivälise partneri roll õppesuuna arendamisel

Koolivälised partnerid saavad kaasa rääkida kooli õppesuundade arendamisel ja rakendamisel ning seeläbi edendada piirkonna hariduselu.

Paljud ettevõtted ja asutused avavad oma uksed, et noored saaksid õppida tegelikus töökeskkonnas ja erialaspetsialistide käe all. Selline koostöö aitab koolis õpitud teadmisi päriseluga seostada, samuti on noortel lihtsam tulevikuga seotud otsuseid langetada.

Õppesuuna info2