Kooli roll õppesuuna arendamisel

Õppesuundade arendamisega tuleb tegelda järjepidevalt ja sageli on osa õppesuundi välja kasvanud just pikaajalisest koostööst kooliväliste partneritega.

Koolid saavad õppesuundade arendamisel teha koostööd asutuste, organisatsioonide ja ettevõtetega, et anda õpilastele ajakohane gümnaasiumiharidus ning toetada õpilasi elukutse valimisel.

Koostöö alguses ja õppesuuna kavandamise ajal on oluline selgeks rääkida, millised on nii kooli kui ka partnerite ootused ja vajadused ning seada ühised eesmärgid, et tegevused oleksid kõikidele osalistele arusaadavad ja tulemuslikud.

Ühistegevustena korraldatakse õpilastele näiteks külalistunde, e-kursusi, praktikume, praktikaid, teemapäevi, loov- ja uurimistööde juhendamist.

Õppesuuna arendamisel ja koostöösuhete hoidmisel on tähtsal kohal koolipoolne regulaarne ja süsteemne tagasiside kogumine ning sellest lähtuvate järelduste ja muudatuste tegemine.

Õppesuuna info2