Koostöö eelised ja kitsaskohad praktika korraldamisel

Koolipoolsed koostöö eelised: mitmekesistab õppetööd, kaasab õppetegevustesse eri valdkondade spetsialiste, suurendab õpilaste motivatsiooni omandada teadmisi ja praktilisi kogemusi kindlas ainevaldkonnas, võimaldab noortel ennast proovile panna tegelikus töökeskkonnas, aitab suurendada õpilaste karjääriteadlikkust, toetab omaalgatust ja ettevõtlikkust jne.

Partneripoolsed koostöö eelised: arendab ja toetab kogukondlikku koostööd, panustab kohaliku hariduselu arengusse, asutustel ja ettevõtetel on soodne võimalus oma tegevusala noortele tutvustada ja selle vastu huvi äratada, õpilased saavad hea ettekujutuse partneri karjäärimudelist jne.

Koolipoolsed koostöö kitsaskohad: töö- ja ajamahukas, kulukas (nt koolipoolse juhendaja töötasu, transport, toitlustus) jne.

Partneripoolsed koostöö kitsaskohad: töö- ja ajamahukas, kulukas (nt töökohapoolse juhendaja töötasu, töövahendid, transport) jne.