Koolivälise partneri roll praktika korraldamisel

Kooliväline partner pakub praktika läbiviimiseks oma töökeskkonda ning juhendab õpilasi praktika ajal. 

Juhendamise puhul on oluline, et õpilased tutvuksid meeskonna, töökeskkonna, tööjuhendite, organisatsiooni tavade ja põhiväärtustega. Harjutamine teeb meistriks – seega peaksid õpilased tööle ise käed külge panema, et saada praktilisi oskusi ja kujuneks vilumus.

Tööülesandeid täitvaid õpilasi tuleb individuaalselt juhendada ja anda ka tagasisidet.

Praktika info2