Kooli roll praktika korraldamisel

Praktika kavandamise ajal on oluline seada eesmärgid, määratleda kooli ja praktikakoha ülesanded ning teha tegevusplaan. Koolil tuleb koostada praktika korraldamise juhend ja praktikapäeviku vorm, mis sobivad õpilase õpitaseme ning teoreetilise ettevalmistusega.

Praktika puhul on esmatähtis juhendamine. Vajalik on nii kooli kui ka koolivälise partneri ühine panus, et praktika eesmärk ning juhendamise tähtsus saaks selgesti sõnastatud ja mõtestatud.

Praktika lõppedes on soovitatav korraldada praktikal käinud õpilaste ühisarutelu, kus õpilased saavad koolikaaslastele ja õpetajale rääkida, kuidas praktika kulges, mida kasulikku nad õppisid ja mida saadud kogemus neile andis.

Pärast praktikat on tähtis küsida kõikidelt osalistelt tagasisidet ning vajaduse korral teha saadud info põhjal muudatusi, et edaspidi tegevusi veelgi paremini ette valmistada ja korraldada.

Praktika info2