Huviring

Huviringi info
Huviring arendab noorte teadmisi ja oskusi.

Huviringis käimine on noortele hea võimalus omandada teadmisi ja oskusi huvipakkuvas valdkonnas. Huviringe korraldatakse nii oma koolis kui ka väljaspool kooli. Koolide huviringid toimuvad enamasti kooli ruumides kas kooliõpetaja või koolivälise partneri juhendamisel. Õpilased osalevad huviringides vabatahtlikult ja õppetööst vabal ajal.

Õpilased osalevad huviringides vabatahtlikult ja õppetööst vabal ajal.

Loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia ehk LTT ainete (LTT valdkonnad on matemaatika, loodusõpetus, bioloogia, geograafia, füüsika, keemia, tehnoloogia ja inseneeria) õpetamisel on huviringide korraldamine väga vajalik, kuivõrd neis saavad noored praktilisi oskusi ja teadmisi, mida juhendaja toel seostatakse koolis õpitud teoreetiliste teadmistega. Saadud kogemus aitab lahendada igapäevaelus ettetulevaid probleeme, mõista LTT valdkondade olemust ning olla edaspidi suureks abiks erialasuuna valimisel ja karjäärivalikute tegemisel.

Üha rohkem koole kaasab LTT valdkonna arendamisse kooliväliseid partnereid. Näiteks Tartu Mart Reiniku Kool ja Tartu Jaan Poska Gümnaasium teevad huviringide arendamisel koostööd Tartu Loodusmaja, Vaata Maailma SA, Eesti Keskkonnauuringute Keskuse, Eesti Maaülikooli ja Tartu Linnavalitsusega, et pakkuda õpilastele praktilisi käed-külge-tegevusi ning tutvustada LTT valdkondade õppimisvõimalusi ja karjäärivalikuid. Koostöötegevuste raames on loodud terve rida huviringe: „Väikesed loodusteadlased“ (1.–3. klass), „Veemaailm“ (5.–6. klass), „Keskkonnaseire ja digilahendused“ (7.–9. ja 10.–12. klass).

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi ja Kaitseliidu koostöös sündis mehhatroonika huviring, kus õpilased alustavad juba koolis LTT kirjaoskuse ja digipädevuse praktiliste oskuste omandamist. Täpsemalt õpitakse tehnilist joonestamist, modelleerimist, ehitatakse roboteid ja droone. Huviringi tegevused aitavad elavdada gümnaasiumiõpilaste huvi LTT valdkondade õppimise ja seal töötamise vastu.

Eesti LTT valdkonna huvihariduse ja -tegevuse pakkujatel (nii füüsilised kui juriidilised isikud) on oma esindusorganisatsioon – Eesti Teadushuvihariduse Liit. Liit on seadnud sihiks koondada ja arendada LTT valdkonna huviharidust ja -tegevuse pakkujaid ning esindada ja kaitsta nende huve.

Huviringi kavandamiseks ja elluviimiseks leiab häid mõtteid ja toetavat teavet artiklikogumikust „Kvaliteetsem teadushuviharidus“ , kuhu koondatud 11 artiklit käsitlevad teadushuviringi juhendamist eri nurga alt. Kogumikust leiab ka näidislugusid ning juhtumikirjeldusi. Lisaks saab huvitavaid valdkondlikke teadmisi raamatust „Tervikliku eluviisi alused. Gaia hariduse käsiraamat".