Töövarjutamine

kaks naist arutavad töökeskkonnas
Foto: Pexels

Töövarjutamine annab võimaluse saada väga lähedalt kokkupuute huvipakkuva ametiga. Kui suure rühmaga ettevõtet külastada, siis see annab küll üldpildi, samuti on võimalik oma tööst rääkida, kuid kõrvalt jälgimine ja oma järelduste tegemine on õppimise seisukohast oluliselt suurema väärtusega.

Töövarjutamise käigus saab ülevaatlikult teada, milles töö sisu seisneb, millised oskused ja teadmised peavad olema, milliste isikuomadustega inimene ametikohal töötama sobib. Sama oluline on igapäevase töökeskkonna nägemine.

Töövarjutamine sobib suurepäraselt ka õpetajatele - selleks, et osata õpilastele erinevatest ametitest ja ettevõtetest rääkida ning seda õpetatava ainega seostada, on oluline, et ka õpetajad saaksid nendega tutvumiseks võimaluse. Kindlasti on õpetajal ja koolijuhil midagi õppida ka varjutatava isiklikust kogemusest kolleegidega suhtlemisel, tööprotsesside kavandamisest jne.