„Noore keemiku klubi"

Sündmus

kuni

TTÜ Virumaa kolledž, Järveküla tee 75, Kohtla-Järve

keemik

TTÜ Virumaa Kolledž kutsub avastama keemia põnevat ja üllatusi täis maailma!

Klubi eesmärk on äratada huvi keemia vastu, näidata keemia seost igapäevase eluga ja õpetada keemia aluseid läbi huvitavate katsete. Oodatud on 7.–9. klassi õpilased. 

Klubis osalejad on:

  •  omandanud esmased teadmised keemiast;
  •  mõistavad keemia olulisust ja seost igapäevaeluga;
  •  oskavad sooritada lihtsamaid keemiakatseid, teostada katsetulemuste analüüsi ja anda hinnanguid;
  •  omandanud algteadmised erinevate toiduainete koostisest ja nende mõjust inimese tervisele;
  •  arendanud analüüsi- ja rühmatööoskust.

Täpsem informatsioon ja registreerumine on kättesaadav siit.