Tallinna Reaalkoolis toimub viies rahvusvaheline reaal- ja loodusteadusliku hariduse konverents

Sündmus

kuni

Tallinna Reaalkool

Reaal- ja loodushariduse konverents

15.-16. septembril 2023 saab Tallinna Reaalkoolis teoks Eesti hariduselu üks silmapaistvamaid sündmusi – iga kahe aasta tagant toimuv rahvusvaheline reaal- ja loodusteadusliku hariduse konverents. Üritus on suunatud nii õpetajatele, ülikooli õppejõududele, üliõpilastele, tulevastele pedagoogidele kui institutsioonidele, kes edendavad või panustavad reaal- ja loodusteaduslikku haridusse.

Konverentsi läbiviimise põhieesmärgid on:
1) tõsta osalejate teadlikkust reaal- ja loodusteaduslikus hariduses toimuvast nii maailmas kui ka Eestis;
2) jagada häid kogemusi metoodikast ning suunata osavõtjaid ise oma õpetajatööd kohandama, lähtudes muutustest maailmas;
3) populariseerida õpetajatööd (sh töötamist ka reaal- ja loodusainete õpetajana).

Kavas on pea 20 ettekannet ning ligi 30 erinevat loengut ja töötuba. Igal osalejal on võimalik konverentsi teine päev disainida nii, et see lähtuks kooliastmest ja teemadest, mida inimest enim kõnetavad. Konverentsi esimesel päeval on võimalik kaasa mõelda riiklike haridusvaldkonna arengukavade üle, mõtiskleda tehisaru kasutamise ning õppe personaliseerimise üle, arutleda, milline peaks olema õpetajate karjäärimudel.

16. septembri hommikul kohtume haridus- ja teadusministriga ning seejärel töötame kahes koolimajas. Peamajas kõneleme Eesti energiajulgeolekust, roheteemadel, viguriga kaartidest, kuid samuti ka uutest õppekavadest. Pärnu mnt koolimaja konverentsi programm on suunatud I ja II kooliastme õpetajatele. Kõneleme digist õpioskusteni, ennastjuhtivast õppijast, tööst andekate noortega, reaal- ja loodusharidusest I ja II kooliastmes ning ka Montessori pedagoogikast. Võimalus osaleda erinevates töötubades ja loengutes on just konverentsi teisel päeval.

Lisaks põnevatele esinejatele Eestist – Janar Holm, Viire Sepp, Kristi Vinter-Nemvalts, Jaan Aru, Liis Reier, Martin Saar, Piret Karu, Peeter Mehisto, Taavi Veskimägi, Karmen Joller, Taavi Pae, Kristina Kallas, Ivo Krustok – esinevad konverentsil mitmed väliskülalised Ühendkuningriigist, Portugalist, Soomest, Taanist, Leedust, Usbekistanist ja Kasahstanist.

Täpsem info on toodud ning registreerumine on avatud Tallinna Reaalkooli (www.real.edu.ee) ja Eesti Teadusagentuuri kodulehel: www.etag.ee/teadushariduskonverentsid

Lisainfo:
Madis Somelar

õppealajuhataja
Tallinna Reaalkool

mob: +372 5559 3717
madis.somelar@real.edu.ee