„Sissejuhatus tänapäeva tootmisesse“

Sündmus

kuni

Tallinna Tehnikaülikool

careerBaltics

Head õpetajad ja koolijuhid!

Kutsume Teid osalema seminaril „Sissejuhatus tänapäeva tootmisesse“ 01.10 - 05.10.2018. Tallinna Tehnikaülikooli. Seminar on valminud IMATEII projekti toel. Seminari eesmärk on anda ülevaade tänapäevastest innovaatiliste tootmisviisidest erinevatest tööstustes: metalli- ja masinatööstus, metsandus ja puidutööstus, põllumajandus ja toiduainetööstus.
Seminari osalejad läbivad aine mahus 36 tundi ja saavad tunnistuse ja materjalid ainetundides rakendamiseks. „Sissejuhatus tänapäeva tootmisesse“ õppeaine on loodud selleks, et õpilastele tutvustada kolme tööstusharu (metalli- ja masinatööstus, metsandus ja puidutööstus, põllumajandus ja toiduainetööstus) kutsealasid ja protsesse läbi disaini, tehnoloogia ja majandustegevuse. Õppeaine koostamise aluseks on ettevõtete hulgas läbi viidav küsitlus, mille käigus kogutud andmete põhjal selgitatakse välja kolme tööstusharu tööjõu- ja oskuste vajadus.
Seminari maht on 36 akadeemilist tundi, mis sisaldab statsionaarõppe tunde, ettevõttete ja laborite külastusi ja praktilist töötuba, kus toimub töö kõikides kolmes sektorites. Selle järgneb praktiline kogemus aine õpetamisel gümnaasiumi õpetajatele.

Õppevorm

Statsionaarne õpe

Loengud

  12.0

Praktikumid

  16.0

Harjutused/seminarid

  8.0

Iseseisev töö: 4 * 3 tundi loenguid + 4*4 harjutustundi + 8 tundi iseseisvat (sisaldab projekti) tööd = 36 tundi
Seminari osalejad saavad sertifikaadid ja materjalid levitamiseks koolides. Lisainfot materjalide kohta leiate siit:  https://www.dropbox.com/sh/jiejnbj8kg77iw2/AABE-WhtiSVVWNXuJRtp91rha?dl=0
Seminaris „Sissejuhatus tänapäeva tootmisesse“ on valminud IMATEII projekti toel. Lisainfot projekti kohta on võimalik leida siit: https://www.facebook.com/careerBaltics/
Seminari toimumise aeg on 01.-05.10.18
Seminari toimumise koht on TTÜ
Seminar on eelregisteerinutele tasuta. Palun registreerige siin https://doodle.com/poll/pnwk7q38kacfiii5