Hääleta Tartu kaasava eelarve idee nr 11 poolt

Sündmus

00:00 kuni 18:00

kaasav eelarve - liigirikas siniala Vanemuise parki

Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia teadlased koostöös ülikooli bioloogidega esitasid Tartu kaasava eelarve konkursile idee, mille elluviimisel muudetakse Vanemuise pargi tiik looduslikuks elupaigaks ja turvalisemaks nii loomadele kui ka inimestele.  

Tartu kesklinnas asuv Vanemuise park on liikumiskoridor ja paljudele vabaaja veetmise paik. Pargi keskmes asub tiik, mis praegusel kujul ei täida oma täit potentsiaali loodusliku elupaiga ja külastuskohana. Idee autorite sõnul ei soosi tiik elurikkust tiigi kallastel ega vees – konnad ei pääse tiiki sigima, pardipojad ei pääse tiigist välja, ka lemmikloomad ja pargis toimetavad metsloomad võivad tiiki kukkuda, ilma sealt iseseisvalt välja pääsemata. 

Projektiidee „Liigirikas siniala Vanemuise parki“ rakendamisel parandatakse tiigi olukorda: kallast muudetakse astmetega laugemaks, nii et tekivad eri veesügavusega tasandid, mis võimaldavad vee-elustikul kaldaid asustada ja tiigist sisse-välja liikuda. Projekti eesmärk on luua linnaloodusele väärtuslik elupaik, pargi rohealadega seotud siniala, mis kutsub ka inimesi lõõgastuma ja lapsi loodust uurima. 

„Kui esimesed looduslikud veelembesed taimed on istutatud, kaasneb ajapikku loomulik lopsakuse kasv ning koos sellega suureneb üldine vee-elustiku mitmekesisus. Mida rikkalikum taimestik ja loomastik on tiigis, seda põnevam on ka inimestel aega veeta tiigi kallastel,“ sõnas idee üks esitajatest, bioloog Kaarin Hein.  

Lisaks loomadele tõmbab tiik ligi ka lapsi ning laugemad kaldad on ühtlasi turvalisemad ka neile, kes vee äärde soovivad pääseda. „Olen ise sage pargi külastaja ja iga kord kui lastega tiigist möödun, tõmbab tiik neid ligi ja iga kord muutun ärevaks, et nad liiga serva lähedale ei läheks, seega toetan väga praeguste järskude betoonservade muutmist laugemaks,“ rääkis Hein.  

Tartu Ülikooli loodusmuusemi ja botaanikaaia ning ökoloogia ja maateaduste instituudi töötajate koostöös esitatud idee „Liigirikas siniala Vanemuise parki“ on Tartu kaasava eelarve hääletusel projekt number 11 

Tartu kaasava eelarve hääletus algab 5. oktoobril kell 00 (infokeskuses kell 10) ja lõpeb 11. oktoobril kell 18, mille järel antakse teada ka tulemus. Hääletada saavad Tartu linna registreeritud elanikud alates 14. eluaastast ning kõik 14–26-aastased noored, kes õpivad Tartu linnas üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis. Iga hääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva idee poolt. Hääletada saab elektrooniliselt infosüsteemis Volis ja Tartu raekoja infokeskuses kõigil hääletuspäevadel lahtiolekuajal 10–18. 

Lisateave: 

Tartu Ülikooli loodusmuuseum      
tel 737 6076      
loodusmuuseum@ut.ee         
www.natmuseum.ut.ee   

Tartu Ülikooli botaanikaaed   
tel 737 6180   
botaed@ut.ee   
www.natmuseum.ut.ee