Gümnaasiumiõpilaste teadusprojekt "101 pärmitüve Eesti loodusest"

Sündmus

kuni

Tartu ja üle Eesti

Logo

Gümnaasiumiõpilaste teadusprojekti "101 pärmitüve Eesti loodusest" eesmärgiks on kaardistada pärmiseente levik üle kogu Eesti.

Pärmid ehk pärmiseened on eukarüootsed, üherakulised mikroorganismid, kes kuuluvad riiki Seened. Neid on kirjeldatud umbes 1500 liiki. Arvatakse, et kõikidest seeneliikidest moodustavad pärmid vaid 1%. Erinevad pärmiliigid leiavad kasutamist nii toiduainetetööstuses (näiteks pagaritööstuses, ensüümide ja toidulisandite tootmises), kääritamisel (näiteks veini, õlu, kalja ja bioetanooli tootmisel), farmaatsiatööstuses (näiteks hormoonide ja ravimite tootmisel) ja teadusuuringutes (näiteks rakubioloogis, molekulaarbioloogias, ravimiuuringutes, toksilisuse uuringutes, pärilike haiguste uuringutes jne.). Vaatamata sellele, et need silmale nähtamatud eukarüootsed organismid on leidnud juba laialdast kasutamist, tuntakse maailmas laialdast huvi uute pärmiliikide leidmise ja olemasolevate pärmiliikide isoleerimise vastu.

Projekt jaguneb mitmeks etapiks:

  1. etapp - toimub pärmitüvede isoleerimine loodusest, eesmärk on koguda proove kõikjal Eestist (sept.-okt. 2018)
  2. etapp - toimuvad õppepäevad, mille käigus eraldatakse isoleeritud tüvedest DNA, paljundatakse genoomist kindlad piirkonnad ning tehakse kindlaks nende alade järjestus sekveneerimise teel (dets. 2018)
  3. etapp - veebipõhine sekveneerimisel saadud järjestuste analüüs eesmärgiga kindlaks teha isoleeritud tüve liik (veebr. 2019)
  4. etapp - projekti kokkuvõtvad seminarid (märts, aprill 2019)

Kutsume osalema gümnaasiumiastme õpilasi kõikidest Eesti maakondadest. 

Projekti toetavad: Haridus- ja Teadusministeerium, SA Eesti Teadusagentuur ja Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituut.

Rohkem infot: Tiina Tamm ja Arnold Kristjuhan, e-post: 101tyve@gmail.com