Eesti Teadusagentuuri algkooli uurimistööde konkurss

Sündmus

kuni 23:59

Üle Eesti

Pilt

Õpilaste teadusfestival 2024 toimub 9.-10. aprillil Tartus, AHHAA teaduskeskuses. Ootame festivalile ka algkooliõpilasi (1.-6. klass) oma uurimistöödega. 

Selleks, et algkooli uurimistööde konkursil osaleda, tuleb töö esitada Eesti Teadusagentuuri (ETAGi) veebikeskkonnas https://konkursid.etag.ee/ kuni 28. veebruarini 2024.
Festivalile pääseb osalema 25 uurimistööd, mis valitakse välja 18. märtsiks 2024. Töö autoritele/juhendajatele anname tulemustest teada e-posti kaudu.

Oluline info:

  • Konkursil osalemiseks tuleb laadida konkursside veebikeskkonda uurimistöö ülevaade failina (maksimaalne pikkus kuni 2-3 A4), kus on toodud: töö pealkiri, autori(te) ja juhendaja andmed, uurimuse eesmärk, lühike tegevuse/metoodika kirjeldus, tulemused, kasutatud allikad.
  • Kui uurimistöö valmib rühmatööna, tuleb juhendajal kirjeldada ka iga liikme rolli töö valmimisel. Festivalile saab tööd esitlema tulla kuni 4 autorit ja 1 juhendaja ühe töö kohta.
  • Konkursile ootame osalema 2023/2024 õppeaasta uurimistöid, mille uurimistegevus jõuab lõpuni ning tulemused selguvad hiljemalt õpilaste teadusfestivali ajaks, et neid oleks üritusel võimalik esitleda.
  • Festivalil esitletakse uurimistöid stendiettekannetena ehk postritena, mis ei pea olema trükitud vaid selle võib ka kohapeal valmistada (nt. eelnevalt koostatud materjalidest kokku kleepida).
  • Teise vooru pääsenud saavad oma uurimustöid esitleda mõlemal festivalipäeval – 9. ja 10. aprillil 2024.

Festivalil toimub auhindamise tseremoonia, kus noortele uurijatele antakse üle auhinnad, mis on välja pandud Eesti Teadusagentuuri ja teiste koostööpartnerite poolt, kes soovivad tunnustada tublisid noori uurijaid tehtud töö eest.