Akadeemiakese uurimistööde tähtaeg

Sündmus

kuni

www.akadeemiake.ee

Akadeemiakese logo

Õpilaste teadusajakiri Akadeemiake ootab järgmisse numbrisse õpilaste uurimistöid ning esseesid.

Tähtaeg: 17. jaanuar 2018

Tagasiside ja asjatundlik retsensioon kõigile saabunud töödele
Parimad tööd avaldame kõigile kättesaadavas tasuta veebiajakirjas Akadeemiake

Uurimistööle esitatavad nõuded on toodud Akadeemiakese
kodulehel: http://akadeemiake.ee/nouded-uurimistoole/

Loe ka Akadeemiakese viimast numbrit (www.akadeemiake.ee), kus avaldati kaheksa kõrgetasemelist uurimistööd.