HUNTS - Humanitaarainete õpilaskonverents

Sündmus

kuni

Eesti Kirjandusmuuseum

HUNTS

HUNTS on mõeldud õpilastele üle Eesti, kes septembris 2019. aastal õpivad 9.–12. klassis. Konverentsi eesmärk on aidata teadvustada õpilaskonverentsi kaudu humanitaarainete vajalikkust Eesti riigile ja ühiskonnale, parandada humanitaarteaduste mainet ühiskonnas ning pöörata õpilaste tähelepanu humanitaarteadustele võimaliku edasise atraktiivse karjäärisuunana. HUNTS toob kokku õpilased ja teadlased tutvustama oma värskeid mõtteid ja vaateid ning arutlema uute ja innovaatiliste meetodite üle, valmistades sel moel ette uut põlvkonda humanitaarteadlasi ja suurendades humanitaarteaduste kõlapinda. Konverents võimaldab muuhulgas saada õpilasesinejatel vahetut tagasisidet ja innustust tegevteadlastelt.

Konverentsi korraldavad Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahva Muuseum ja Hugo Treffneri Gümnaasium. 2018. aasta HUNTSi toetasid ka Eesti-uuringute Tippkeskus ning Haridus- ja Teadusministeerium ja SA Eesti Teadusagentuur (teaduse populariseerimise projektikonkurss 2018).

http://www.kirmus.ee/est/teenused/hunts2018/