19. rakenduslingvistika kevadkonverents "Keele mõju: andmetest tõendatud teadmuseni"

Sündmus

kuni

Tallinn

lingvistika
KUTSUTUD ESINEJAD / INVITED SPEAKERS

Tähtsad kuupäevad / Important dates:

  • 10. märts / 10 March 2022teesid / abstract submissions via EasyChair (max 2500 symbols)
  • 25. märts / 25 March 2022: teeside hindamine / reviews of abstracts
  • 20. aprill / 20 April 2022: registreerimine / registration

Rohkem infot: https://www.rakenduslingvistika.ee/kevadkonverents/