Mis on valgus? Georg Friedrich Parroti füüsikakabinet

Näitus

kuni

Tartu Ülikooli muuseum, Lossi 25

Pilt

Tartu Ülikooli muuseumis saab näha püsinäitust „Mis on valgus? Professor Georg Friedrich Parroti füüsikakabinet“. Ajaloolist pärandit ja tänapäevaseid füüsikateadmisi ühendavas teemaruumis võetakse luubi alla optika ehk valgusõpetus. 

Avastamisrõõmu jagub nii suurele kui ka väiksele teadushuvilisele.

Stiilsed kakssada aastat vanad teadusriistad

Optika põhitõed – valguse murdumine ja peegeldumine – pandi paika juba 17. sajandil. Valguse olemuse üle käis professor Parroti ajal 19. sajandi algul küll suur vaidlus, kuid see ei seganud edusamme optikatööstuses. Hakati valmistama täiesti uuel tasemel optikariistu, näiteks akromaatilisi mikroskoope, teleskoope ja sekstante. Parrot oli kõigi uuendustega hästi kursis ja tellis Tartu ülikooli füüsikalaborisse teadusriistu parimatelt meistritelt. Tema füüsikakabinetti kuulunud teadusinventar on Tartu Ülikooli muuseumi kollektsiooni väärtuslikemaid osi. Näitusel näeb külastaja neid stiilseid ja ainulaadseid kakssada aastat vanu teadusriistu täies eheduses.

Kiirteoptikale käed külge

Paljud optikanähtuste esitlemise vahendid on põhimõtteliselt ikka samasugused nagu 19. sajandi algul, tänu millele saab Parroti füüsikakabineti näitusel iga külastaja ise katsetada ajalooliste demoriistade koopiaid, nagu camera obscura, camera lucida ja anamorfoosid. Samuti tutvustatakse seda, kuidas rakendada optikat eri tüüpi teleskoopides ja valguspiltide projitseerimisel. Näitusel saab vastused küsimustele, kuidas me valguse abil maailma tajume, kuidas värvid tekivad ja segunevad ning kuidas kiirteoptika üldiselt töötab. 

Parroti füüsikakabinetis näidatakse, kuidas loodusseaduste tundmine meie elu paremaks ja põnevamaks teeb ning tutvustatakse optikat kui olulist füüsika valdkonda atraktiivsel ja mängulisel viisil. Kabinetis saab uurida ja avastada mõne loodusnähtuse põhjuslikke seoseid ja inimteadmiste kogunemist sajandite jooksul.

Näituse valmimisel on rakendatud kogemusi, mille TÜ muuseumi töötajad omandasid Erasmus+ projekti „Muuseumitöötajate õpiränne muuseumihariduse arendamiseks ja avardamiseks teadusmuuseumis“ (projekt nr 2020-1-EE01-KA104-077728) raames käidud õppereisidel Rootsi ja Hollandi teadusmuuseumitesse 2022. aastal. Lähtutud ajaloolise ja moodsa ühendamise printsiibist – näiteks lahendustest, kus ajaloolised teadusinstrumendid on eksponeeritud koos koopiatega, mida saab rakendada käed-külge õppevahenditena nagu Teylersi muuseumis ning võetud eeskujuks Stockholmi Tehnikamuuseumis nähtud optika-alaseid eksponaate. Näitus on valminud Kultuurkapitali ja Eesti Teadusagentuuri toel.

Haridusprogramm "Optika" III ja IV kooliastmele

Haridusprogramm „Optika“

Vanuseaste: III ja IV kooliaste

Toimumiskoht: Tartu Ülikooli muuseum (ajalooline Parroti kabinet ja õpilabor)

Haridusprogrammis käsitletakse erinevaid lihtsamaid optilisi süsteeme. Uurime, milline on valguse käik erinevates optilistes elementides ja konstrueerime nende abil silma ja teleskoobi mudeli. Õpilased saavad oma kätega katsetada, kuidas töötavad prillid. Programmi osana uurime Parroti kabinetis, kuidas on meie teadmised valgusest arenenud.

Lisainfo näituse kohta leiad Tartu Ülikooli muuseumi kodulehelt.