Uurimuslik õpe

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss

Uurimistöö tegija oma stendi ees TeadusfestivalilKonkursi eesmärk on pakkuda koolinoorte uurimistöödele võistluslikku väljundit ning motiveerida ja innustada noori teaduslikumale teemakäsitlusele uurimistööde tegemisel. Konkursil osalemine annab hea võimaluse panna ennast proovile, saada juurde uusi teadmisi ja oskusi ning kohtuda teiste sarnaste huvidega eakaaslastega nii Eestist, Euroopast kui ka mujalt maailmast. Konkurssi korraldatakse 2002. aastast koostöös Haridus- ja teadusministeeriumiga.

Konkursil võivad osaleda kõik kuni 19-aastased õpilased ja esimese kursuse üliõpilased üksi või kuni 3-liikmeliste meeskondadena. Töö teemale ja valdkonnale ei ole piiranguid. Esitatud töö peab olema valminud põhikoolis või gümnaasiumis õppimise ajal.

Konkursi tähtaeg on 20. veebruar!

Konkursi auhinnafond on 11 400 eurot. Lisaks rahalistele preemiatele ja suurele hulgale erinevate ministeeriumite, ettevõtete ja teiste asutuste poolt väljaantavatele eripreemiatele saavad konkursi parimad võimaluse osaleda mitmetel rahvusvahelistel teadussündmustel ja esindada Eestit Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil (2017. a toimub Euroopa Liidu konkurss Tallinnas) ning maailma suurimal rahvusvahelisel teaduskonkursil Intel ISEF Ameerika Ühendriikides. Rahvusvahelised konkursid avavad noorte jaoks sageli uusi ja veel põnevamaid uksi teadusmaailma. Konkursi lõppvoor ja auhindamine on Õpilaste teadusfestivali peasündmused.

Teadustööde konkursil edukalt osalenutel on võimalus eritingimustel sisse saada Eesti ülikoolidesse, täpsemat infot saab vastuvõtuspetsialistidelt.

Vaata lisa: www.etag.ee/opilasteadustood

Konkurssi koordineerib: Kaili Kaseorg-Cremona; e-post: kaili.kaseorg@etag.ee tel: 731 7354, mob 5805 0869

 

Noore uurija stipendium

Noore uurija stipendiumi eesmärk on pakkuda teadushuvilistele õpilastele uuri¬mistöö tegemiseks koostöövõimalust teadlasega. Stipendiumikonkurss toimub kord aastas. Noore uurija stipendiumile on oodatud kandideerima 8.–11. klassis õppivad teadushuvilised noored. Osaleda saab kas üksi või kuni kolmeliikmelise meeskonnaga. Konkursil osalemiseks peab õpilane ise välja pakkuma teda huvitava uurimistöö valdkonna ja selle valikut põhjendama. Valdkonna valimisel ei ole piiranguid. Konkursiga väljavalitud õpilased viime kokku sobivast valdkonnast teadlasest juhendajaga

Stipendium katab:

  • vajalikud sõidukulud juhendajaga kohtumiseks;
  • uurimistööks vajaliku materjalikulu;
  • juhendajatasu.

Uurimistöö täpse teema ja ajagraafiku lepib õpilane kokku koostöös juhendajaga. Töö peab valmima aasta jooksul.

Rahalist tuge oleme noortele uurijatele pakkunud alates 2011. aastast. Selle aja jooksul on stipendiumi toel valminud üle 40 põneva töö, alates põhjaliku eesti¬keelse juhendi koostamisest kiirtejälitusmeetodi ja footonkaardistamise kasuta¬mise kohta arvutigraafika rakenduste loomisel kuni valguse ja temperatuuri mõju uurimiseni kirsipuude juurdumisele. Valminud uurimistööd on edukalt kaitstud koolis, nendega on õpilased osalenud ka õpilaste teadustööde riiklikul konkursil ja pälvinud mitmeid auhindu.

Lisainfo: Sirli Taniloo
e-post: sirli.taniloo@etag.ee, tel 731 7347, mob 526 0562
www.etag.ee/nooruurija