Teadushuvihariduse materjalid

Teadushuviharidus  on eelkõige loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonnas läbiviidav huviharidus, mis hõlmab formaalharidusevälist tegevust kõigis selle vormides: on pikaajaline, süsteemne, juhendatud, toimub vaba tahte alusel ja mille eesmärk on tekitada huvi valdkonna vastu või omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal.

Ülevaatlik infomaterjal infovoldik - Anname teadushuvile võimaluse ja video „Mis on teadushuviharidus?“

Ilmunud on artiklikogumik „Kvaliteetsem teadushuviharidus"

TEADUSHUVIRINGIDE NÄIDISÕPPEKAVAD

Loodusteaduste ja –tehnika valdkonna huviringide mitmekesisus on kõige väiksem huvihariduse ja –tegevuses. Selleks, et anda ideid ja lihtsustada uute teadushuviringide käivitamist on loodud üheksa näidisõppekavad, mis on abimaterjaliks erinevaid teadushuviringide läbiviimiseks. Sealt leiate nii õppeprotsessi kirjeldusi kui metoodilised juhised huviringi tegemiseks.

Näidisõppekavade teemad on erinevad.

 1. Loodusringid Loomariiki avastamas – esimesed tutvused" või Maa ja teadus1.-3. klassile ja 4.-6. klassile „Seiklused loomariigis – lõputu mitmekesisus“ või Geoloogiaring ehk tunne Eestimaad“. (Koostaja Tartu Loodusmaja)
 2. Loodusõpetuse praktilised tegevused 1.-3. klassis „Igapäevane teadus lastele“ 1.osa, 2.osa ja 3. osa. (Koostaja OÜminiLabor)
 3. Kosmoseringideks saate mõtteid kahest näidisest Uurime Universumi (koostaja TÜ Tähetorn) ja Astronautika akadeemia(koostaja Aarne Paul), mis on eelkõige 4.-6. klassile.
 4. Tehnikavaldkonnast huvitatutele on SPARK MakerLabi tegijatelt ideid inseneeria huviringiks ja PERNOVA Hariduskeskus poolt audio- ja videoproduktsiooniga tegelemiseks 7.-9. klassile.
 5. Huviring “Mänguline matemaatika” üldosa on 9-12aastastele lastele, kus matemaatika lõimitakse programmeerimise ja robootikaga. Tundides lahendatakse elulist probleemi esmalt matemaatiliselt, hiljem see visualiseeritakse roboti abil ning korraldatakse katseid.
 6. Kui lisaks kokkamisele tahate teada, miks ja mis juhtub, siis Teaduslik kokandus 7.-9. klassile.
 7. Kuidas ühendada loodusteadused esinemiskunstiga, selleks on muidugi „Teadusteater. Avasta ja võta vastu väljakutse ( 7.-9. klass).
 8. Kui on huvi lahendada ja katseta telesaate Rakett69 ülesandeid, siis on abiks Rakett69 huviringile näidisõppekava ( 4.-6. klass).
 9. Leiutamise huviring (3.-5. klass) aitab lapsel oma ideedega edasi minna, et tekiksid oskused unistusi reaalselt ellu viia.

 

***************************************************************************

MTÜ Robootika eestvedamisel on valminud näidistööplaan robootika huviringi läbiviimiseks, autorid Sven Hendrikson (Tartu Kivilinna Kool) ja Heilo Altin (MTÜ Robootika)

Tehnoloogiaalase huviringi juhendamise metoodika, autor Sven Hendrikson (Tartu Kivilinna Kool)

Robootika õppematerjale leiate rohkem MTÜ Robootika kodulehelt

***************************************************************************

Selleks, et toetada teadushuviringide juhendajaid pakume ühe võimalusena koolitusi, kus ise teha läbi erinevaid praktilisi töid kogenud ringijuhendajate ettenäitamisel ja kuulates nende kogemusi.

Teadushuviringi juhendajatele koolitus

Koolitus põhines raamatu „Arenev teadushuviharidus. Õpime kogemustest.“, et praktiliselt läbi vaadata teadushuviringi tegevustega alustamine ja läbiviimine.

Koolitaja Merike Kesler, Helsingi Ülikool

Materjalid:
Teadushuviringide juhendajate koolituse ESITLUS
Esitluse LISAD

Koolituse videod:
Osa I Teadushuviringi eripära
Osa II Ringipedagoogika
Osa III Motivatsioon
Osa IV Tagasiside

***************************************************************************

Mõtteid huviringi läbiviimiseks leita veel ka juhendist Juhiseid teadushuviringide juhendajatele tüdrukutes LTT valdkonna vastu huvi äratamiseks ja hoidmiseks“.

Juhend on eelkõige mõeldud matemaatika-, füüsika, robootika-, informaatika-, mudelismi- ja tehnikaringide juhendajatele, pidades silmas, et just nendes valdkondades oodatakse rohkem osalejaid ning praegusest palju rohkem tüdrukuid. Juhendis on eritähelepanu pööratud tüdrukute kaasamisele, aga mitmed esitatud soovitustest kehtivad ka kõigi õppijate puhul.

***************************************************************************

Teadushuvihariduse koolitus temaatiliste teadusnädalate läbiviimiseks I ja II kooliastme õpilastele järgnevatel teemadel:

 1. Maateadus ja bioloogia
 2. Keemia
 3. Kosmosetehnoloogia
 4. Füüsika
 5. Teadusnädala juhendmaterjal 2017 (trükiks .pdf)

Koolitaja oli Heli Lätt ja koolitusmaterjalid on kättesaadavad linkide kaudu.

***************************************************************************

Esimene teadushuviringi juhendajatele koolitus erinevate praktiliste katsete läbiviimiseks:

Huvilised saavad vaadata koolituse pilte ja tehtud töid siit GALERII

****************************************************************************

Kasulikke abimaterjale

Raamat „Arenev teadushuviharidus. Õpime kogemustest“ veebist

teadusHH raamatu kaanepilt

Raamat „Arenev teadushuviharidus. Õpime kogemustest.“ valmis Eesti Teadusagentuuri ja Arenduskeskuse Opinkirjo koostööprojekti „Kvaliteetse teadushuvihariduse põhimõtete väljatöötamine Soome ja Eesti huviharidussüsteemide alusel 2015“ raames. Projekt oli suunatud teadushuviringi pedagoogika ja kvaliteedinäitajate arendamisele ning kogemuste vahetamisele Soome ja Eesti vahel.

***************************************************************************

"Kuidas õpilasi motiveerida", Jere Brophy käsiraamat õpetajatele

***************************************************************************

Salme Põhikooli teadusnädala katsete e-raamat “Käed külge”

***************************************************************************

Teadusteatrite huvilistele
Viljandi Gümnaasium on avaldanud Eesti V koolide teadusteatrite festivali kogumiku (2018).

***************************************************************************

Teaduskeskuse AHHAA koolitus “TeadusBoost ja punaseks!” puhul on tegemist Teadlaste Öö festivali jaoks välja töötatud õppematerjalide kogumikuga, mis koosneb teaduseksperimentidest, töötubade ning teadusprojektide kirjeldustest ja tööjuhenditest, mida saab läbi viia klassiruumis, kodus või hoopiski õues. Õppematerjalide kogumikus on üle viiekümne erineva tegevuse, mille abil saab ilmestada õppetööd või sisustada vaba aega. 
Ligipääs juhenditele on siit: http://goo.gl/Ts8f8k  ja 2017. aasta juhendid https://goo.gl/jgY8ye

Täpsem info:  SA Teaduskeskus AHHAA

***************************************************************************