Õpilaste teadustööde riiklik konkurss

Konkursi eesmärk on pakkuda koolinoorte uurimistöödele võistluslikku väljundit ning motiveerida ja innustada noori teaduslikumale teemakäsitlusele uurimistööde tegemisel. Konkursil osalemine annab hea võimaluse panna ennast proovile, saada juurde uusi teadmisi ja oskusi ning kohtuda teiste sarnaste huvidega eakaaslastega nii Eestist, Euroopast kui ka mujalt maailmast. Konkurssi korraldatakse 2002. aastast koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga.

Õpilaste teadusfestival
Foto: Sven Tupits

Konkursil võivad osaleda kõik kuni 19-aastased õpilased ja esimese kursuse üliõpilased üksi või kuni 3-liikmeliste meeskondadena. Töö teemale ja valdkonnale ei ole piiranguid. Esitatud töö peab olema valminud põhikoolis või gümnaasiumis õppimise ajal. 

Konkursi tähtaeg on 20. veebruar!

Konkursi auhinnafond on 11 400 eurot. Lisaks rahalistele preemiatele ja suurele hulgale erinevate ministeeriumite, ettevõtete ja teiste asutuste poolt väljaantavatele eripreemiatele saavad konkursi parimad võimaluse osaleda mitmetel rahvusvahelistel teadussündmustel ja esindada Eestit Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil (2017. a toimub Euroopa Liidu konkurss Tallinnas) ning maailma suurimal rahvusvahelisel teaduskonkursil Intel ISEF Ameerika Ühendriikides. Rahvusvahelised konkursid avavad noorte jaoks sageli uusi ja veel põnevamaid uksi teadusmaailma. Konkursi lõppvoor ja auhindamine on Õpilaste teadusfestivali peasündmused.

Teadustööde konkursil edukalt osalenutel on võimalus eritingimustel sisse saada Eesti ülikoolidesse, täpsemat infot saab vastuvõtuspetsialistidelt.

Aastatel 2002-2020 osalenud õpilaste tööde lühiülevaated leiab ÕTK aastakogumikest.

Vaata lisa konkursi ja tööde esitamise kohta.