teadusfestival

Leht12. aprill 2017

Uurimuslik õpe

Eesti Teadusagentuur toetab uurimusliku õppe rakendamist koolides. Kokku pandud materjalid aitavad koolitunnid muuta huvitavamaks ja põnevamaks. Koostöö ettevõtetega annab võimalusi pakkuda praktilise väljundiga võimalusi valikkursuste, õppekäikude ja teiste koostöövõimaluste kaudu.