Teaduse populariseerijad messialal

  • Ruumiharidus MTÜ /Arhitektuurikool

Arhitektuurikool on huvikool, kus lapsed ja noored saavad teadlikumaks ümbritsevast keskkonnast jaArhitektuurikool avastavad ruumilise maailma saladusi. Arhitektide juhendatud 1-12. õpilaste regulaarõpe toimub Tallinnas, Tartus ja Rae vallas. Arhitektuurikool korraldab õpilastele loovtööprojekti Kooliruum, onnilaagrit Vabaõhumuuseumis ja nüüd ka Liikuvat töötuba, mida saab kutsuda oma kooli või sündmusele.

  • Eesti Ornitoloogiaühingmessiala

Eesti Ornitoloogiaühing uurib, kaitseb ja tutvustab Eesti linde. Korraldame kõigile huvilistele linnuvaatluspäevi, linnuretki ja loodusõhtuid, pakume õppeprogramme ja koolitusi ning anname välja trükiseid. Ühingusse kuulub üle 650 liikme, kelle seas on nii linnusõpru kui ka kutselisi ornitolooge.

  • Tartu ÜlikoolÕpilaste teadusfestival

Tartu Ülikoolis tehakse teadustööd humanitaarteaduste ja kunstide, sotsiaalteaduste, meditsiiniteaduste ning loodus- ja täppisteaduste valdkonnas. Meil õpib rohkem kui 13 600 üliõpilast, töötab üle 3600 töötaja ja meil on ligi 100 000 vilistlast üle maailma. Ärgitame nii laste kui ka täiskasvanute teadushuvi ja toetame andekate arengut. Koos võime muuta maailma.

  • Eesti Meremuuseum

Eesti Meremuuseum on Eesti merekultuuri ja -asjanduse ajaloo koguja, säilitaja, uurija jaÕpilaste teadusfestival tutvustaja. Meie missioon on kasvatada inimeste teadmisi, austust ning armastust mere vastu. Haridustegevuse läbivad teemad on meri, ajalugu ja tehnika ning nende ühisosad. Meremuuseum on kasutajate ootustele ja vajadustele vastav mäluasutus, pakkudes elamust nii kodu- kui ka välismaistele külastajatele.

  • Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli Tehnoloogiakoolis näitame koolinoortele, etÕpilaste teadusfestival tehnoloogiaalane haridus ja inseneeria on huvitavad ja elulähedased ning suuname koolinoori ettevõtlikkusele. Korraldame aastaringselt erinevaid kursuseid, laagreid, suvekoole ja põnevaid koolitusprogramme 1. – 12. klasside õpilastele.

Tutvustame ka TalTechi uut õppekava "Maa süsteemid, kliima ja tehnoloogiad". Ilma teadmisteta maapõuest, maavaradest, ookeanist ja atmosfäärist ei toimu rohepööret ega saa lahendada muid inimkonna suuri väljakutseid. TalTechi kõige Maa-lähedasem eriala õpetab sind tundma planeedi muutuvat keskkonda ning planeerima säästlikku ressursikasutust digiajastu nutikate tehnoloogiate abil.

TalTech Virumaa kolledžis Kohtla-Järvel saab aga õppida kolmel rakenduskõrgharidusõppe ja kahel magistriõppe erialal päeva- ja sessioonõppe vormis. Kolledž pakub täienduskoolitusi ning aitab teadust populariseerida teadus- ja tehnikakooli kaudu.

  • MTÜ Loodusajakiri

MTÜ Loodusajakiri annab välja Eesti vanimat populaarteaduslikku ajakirja Horisont ning loodusajakirjaÕpilaste teadusfestival Eesti Loodus. Samuti oleme välja andnud looduse ja teaduse valdkonna raamatuid, Eesti loodushäälte heliplaate, äpid Teoaabits ja Pilveaabits jm. Vaata lähemalt www.loodusajakiri.ee

  • Tartu loodusmaja

Tartu loodusmaja ja Rohelise kooli programm pakuvad festivaliÕpilaste teadusfestival külastajatele mitmeid eri tegevusi. Tartu loodusmaja huvikool tutvustab, mida põnevat meie erinevates huviringides tehakse ja teada saab, mis on Roheline kool. Loodusmaja toob messialale rändnäituse "Kuues laine", mis avab erinevaid elurikkuse vähenemise ja liikide väljasuremisega seotud teemasid. Kes oli kvaga? Milliseid liike meie seas enam ei ole ja miks? Kuidas saame meie oma igapäevaste valikutega olukorda parandada? Tule ja uuri välja!

  • TervisemuuseumÕpilaste teadusfestival

Eesti Tervisemuuseumi missioon on avada inimeseks olemise ilu, võlu ja valu, kasvatada eestimaalaste teadlikkust tervislikust eluviisist, et teha tervislikumaid valikuid ja olla seeläbi tervem, rõõmsam ja õnnelikum. Seda nii füüsilise kui ka vaimse tervise kontekstis. Pakume külastajatele inspireerivat keskkonda, põnevaid näitusi aktuaalsetel teemadel ja rikkalikku haridusprogrammi erinevatele kooliastmetele ja täiskasvanutele. Tere tulemast Tervisemuuseumisse Tallinna vanalinnas.

  • Eesti MaaülikoolÕpilaste teadusfestival

Eesti Maaülikool on kõrgkool, mille õppekavadel on suur osa praktikal, mida tehakse nii tipptasemel laborites ning maaülikooli välipraktikabaasides kui ka koostööpartnerite ja ettevõtete juures. Rohelises ülikoolilinnakus toimub õppetöö nii ettevõtluse, metsanduse, kalanduse, keskkonna ja põllumajanduse kui ka veterinaarmeditsiini ja inseneeria valdkonnas.

  • Tallinna ÜlikoolÕpilaste teadusfestival

Tallinna Ülikooli bakalaureuse astmesse õppima tulles on võimalik valida enam kui 40 eriala vahel. Meil õpib ligi 7000 üliõpilast ning töötab ligi 400 õppejõudu ja teadlast.  Tule õpi vajalikud teadmised ja kasulikud oskused!