Ilmus artiklikogumik „Kvaliteetsem teadushuviharidus“

31. Okt 2019

Kvaliteetsem huviharidus

seotud põhiküsimusi: kuidas tekitada, hoida ja taastada huvi. Teadushuviringi kavandamist ja elluviimist kirjeldavas peatükis jätkub avastamist või meeldetuletusi nii algajale kui juba kogenud juhendajale – mis on oluline noorele, mis juhendajale, huvikoolile, kogukonnale või kogu Eestile. Juttu tuleb huvikoolide osast erivajadustega noorte arendamisel ja nende eripäradega arvestamisel. Eraldi peatükk räägib mängu ja mängimise tähtsusest. Artiklikogumiku lõpetab ülevaade huvi- ja üldhariduse koostööst ning üksteise toetamisest Pärnus, Pernova hariduskeskuse näitel.

Artiklikogumik on mõeldud üldhariduskoolide ja huvikoolide huviringide juhendajatele, huvijuhtidele, õpetajatele ja kõik huvilistele, kes on seotud loodus- ja tehnikavaldkonna huviharidusega ning tahavad kaasa aidata selle edendamisele.

Artiklikogumikud jagatakse kõigile Eesti Teadushuvihariduse Liidu liikmetele ja kõigile teistele huvilistele.

Paberkandjal raamatu saamiseks pöörduge alloleva kontaktisiku poole. Samuti on kättesaadav Eesti teadusagentuuri veebis „Kvaliteetsem teadushuviharidus“.

Artiklikogumiku väljaandmist toetas Euroopa Regionaalarengufondi programm TeaMe+.

Lisainfo:
Katrin Saart, tel 730 0378, e-post: katrin.saart@etag.ee