Noored teadlased käisid Eestit esindamas USA suurimal teadusfestivalil!

Rahvusvaheline teadus- ja inseneeriafestival Regeneron ISEF on maailma suurim ülemaailmne teadusvõistlus gümnaasiumiastme noortele, mis toimus sel aastal Texase osariigis, Dallases 14.–19. mail.

Eestit käisid sellel uhkel üritusel esindamas Ketly Ilvest (Saaremaa Gümnaasium) ja Sander Simson (Tallinna Reaalkool). Ketly sai võimaluse osaleda festivalil tänu Eesti Teadusagentuuri õpilasleiutajate riiklikul konkursil pälvitud I preemiale ning lisaks sai ta ka Eesti USA Saatkonna poolt osalemiseks reisistipendiumi. Sandrit auhinnati aga 2022. a kevadisel õpilaste teadustööde konkursil kutsega ISEF-ile.

Sanderi poster ISEFil.
Sanderi poster ISEFil.

Sander räägib, et USA festival sarnanes olemuselt õpilaste teadustööde konkursiga, kuid oli märkimisväärselt suurem. Festivali fookuses oli uurimistööde esitlemine ja suuliselt kohtunike ees kaitsmine. Suurt rõhku pandi õpilaste omavahelisele suhtlusele, erinevate kultuuride ja tavade tutvustamisele, mille läbi sai suhelda üle maailma kokku tulnud noorte teadlastega. Ketly mainib, et seal toimus näiteks pin exchange, mille käigus osalised vahetasid omavahel rinnamärke ja erinevaid paneeldiskussioone, kus sai erinevate teadusvaldkonna inimestelt küsimusi küsida.

Noored tõdevad, et ürituse ettevalmistus oli aega nõudev protsess. Täitma pidi mitmeid dokumente, millele järgnes uurimistööd tutvustavate materjalide kokkupanek. Eesti konkurssidega võrreldes olid nõuded palju rangemad. Tööst pidi tegema presentatsiooni, posterettekande, video ja foto, mis kõik pidid vastama Regeneron ISEF teadusfestivali reeglistikule.

„Minu jaoks oli kõige meeldejäävam hindamisprotsess, kus sain viie tunni jooksul rääkida kuue erineva

Pilt 1
Ketly poster Regeneron ISEFil.

kohtunikuga,“ räägib Sander. Tema töö „Kohvipaksust sünteesitud alusmaterjalile sadestatud plaatina katalüsaatorite kasutamine polümeerelektrolüütmembraankütuseelemendis“ pälvis teadusfestivalil mitmeid uudishimulikke pilke. Kohtunikega rääkides sai noorteadlane laskuda detailidesse keemiavaldkonnaga seotud teemadel, mis Sandri sõnul oli ainulaadne ning väga väärtuslik kogemus. Saaremaalt pärit Ketly meenutab, et sündmuse kõige meeldejäävam osa oli hiiglaslikul avatseremoonial Eesti riigi esindamine ning kõik sellega kaasnev – lavatagune ettevalmistus, lavale minek ja emotsioonid.

Regeneron ISEF 2023 ürituselt võis leida noori teadlasi igast maailmanurgast, mis omakorda meelitas kohale huvitavaid külalisi suurfirmade juhtidest Nobeli preemia laureaatideni. „Festivalil oli töid oli tohutult palju seega kõiki potentsiaalseid vau efektiga ettekandeid ei jõudnud läbi vaadata. Üks huvitavamaid teemasid oli näiteks mereussidega bioremedatsioon, kus kasutati simulatsioonipaakides Hawaii mereusse, et nendega välja filtreerida nitraati, fosfaati ja hiljem mikroplastikut,“ ütles Ketly, kelle enda leiutatajate konkursi teema oli „Plastiku Pugija“, kus austerservikud lagundavad kodutarbeks kasutatavaid plastikuid.

Regeneron ISEF
Regeneron ISEF 2023 festivali ala.

Sander nentis, et festival oli isegi liiga suur. „Eesti teadusfestivalil tekkis palju ühtsem tunne teiste osalejatega, kuna kõik kuulusid valdavalt ühte kategooriasse ja võrreldes ISEF-iga ei olnud meid jaotatud eraldi 21 kategooriasse ja veel omakorda alagruppidesse,“ tunnistas ta.

Tulevasele Regeneron ISEFi osalejale soovitab Sander varakult oma tööga seonduvalt materjali ette valmistada. „ISEF-iga kaasnev paberimajandus, postri kujundamine ja teised toimingud on piisavalt mahukad, et kui jätta see viimasele hetkele, siis ei jõua seda reaalselt valmis. Reeglid muutuvad aastast aastasse võrdlemisi vähe nii, et saab lõviosa tööst varasemalt ära teha,“ räägib Sander. Ketly soovitab  hakata juba mõtlema ideedele, millega osaleda sel aastal õpilasleiutajate konkursil, kus võimalus saada 2024. aastal ise võistlema Ameerikasse on suurem kui teadustööde konkursilt. Õpilasleiutajate riikliku konkursi selle aasta tähtaeg on 15. oktoober. Osaleda saavad KÕIK 6–19aastased lapsed ja õpilased kuni 12. klassi lõpuni, kaasa arvatud kutsekeskharidust omandavad õpilased. Rohkem infot: www.etag.ee/opilasleiutajad

Artikli autorid: Laura Kriisa ja Liisa Edur 
Fotod: erakogu