Toetavad materjalid

Allpool on toodud erinevate õppematerjalide loetelu, mida klassi- ja aineõpetajad saavad oma tundides kasutada.

  • Veebiportaalis miks.ee õpilastele suunatud karjäärilood ja uurimistöö kirjutamisega seotud artiklid ning videod.
  • Teadussaadete materjale saab siduda põhikooli ja gümnaasiumi õppekavadega. 
  • Meedia käsiraamat teadlastele, mis on abiks igas võimalikus tüüpolukorras meediaga suhtlemisel: kasiraamat.err.ee/
  • Rahvusvaheline õppematerjalide veebivaramu Scientix materjalidega saate tutvuda www.etag.ee/scientix või aadressil www.scientix.eu