Teadus- ja tehnoloogiapakt

Teadus- ja tehnolgoogiapakti logoTeadus- ja tehnoloogiapakt on ühiskondlik koostöölepe teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna arendamiseks. Pakti üldeesmärk on valdkonna hariduse ja ettevõtluse jätkusuutlik arendamine ning piisava tööjõu tagamine Eestis.

tulevikutööArvatakse, et 10-15 aasta pärast on 60% parimatest ametitest sellised, mida praegu veel olemaski ei ole. Mida kiiremini areneb tehnoloogia, seda rohkem on vaja inimesi, kelle oskused on mitmekesised ja kes suudavad erinevaid valdkondi omavahel ühendada. Koos innovatsiooniga arenevad ka ametid. eSkills for Jobs ennustab näiteks, et aastaks 2020 on Euroopas pakkumisel ca 755 000 vaba info- ja kommunikatsioonitehnoloogia töökohta.

Ka Eestis toovad tööandjad välja suure vajaduse LTT valdkonna töötajate järgi. See seab väljakutse tänasele haridusele, et muuta loodus- ja täppisteaduste, tehnoloogia ning inseneeria valdkond noortele atraktiivseks.

Haridus- ja teadusministeeriumi ning Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi algatusel on ellu kutsutud teadus- ja tehnoloogiapakt – ühiskondlik koostöölepe teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna arendamiseks. Pakti üldeesmärk on valdkonna hariduse ja ettevõtluse jätkusuutlik arendamine ning piisava tööjõu tagamine Eestis. Koostöövõrgustik pakub tuge ja uut infot oma tegevuste kavandamisel ning elluviimisel, võimaldab olla infovahetuses pakti teiste partneritega, saada osa teiste parimast praktikast ning jagada oma kogemusi. Iga liituja koostab tegevuskava, millega mää­ratletakse oma tegevused pakti eesmärkide saavutamiseks, tegevuste elluviimine toimub liituja eelarveliste võimaluste piires. 

Liitu pakti võrgustikuga!

Kutsume haridusasutusi teadus- ja tehnoloogiapaktiga liituma, pakti eesmärkide ja tekstiga saab lähemalt tutvuda aadressil www.etag.ee/TeadusJaTehnoloogiapakt, samast leiab juhised liitumiseks ja seniste liitunute tegevuskavad.

Ühine ka teadus- ja tehnoloogiapakti Facebooki grupiga, nii hoiad ennast kursis tegevustega, mida teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna edendamiseks tehakse. Märgi end jälgijaks aadressil https://www.facebook.com/TeadusJaTehnoloogiapakt/

Lisainfo:
Eva Pruusapuu
Eesti Teadusagentuur
eva.pruusapuu@etag.ee