Teadusagentuuri teaduse populariseerimise osakonna sündmused 2018

21. Nov 2017

Photo by Steven VanDesande Jr on Unsplash

Päisefoto: Steven VanDesande Jr on Unsplash

Aasta lõpus on hea aeg kirja panna järgmise aasta olulisemad kuupäevad. Teadusagentuuri teaduse populariseerimise olulisemad sündmused 2018. aastal on alljärgnevad:

20. veebruar - Õpilaste teadustööde riikliku konkursi tähtaeg, vaata lisainfot siit:
5. märts - Teaduse populariseerimise projektikonkursi tähtaeg, vaata lisainfot siit:
15. märts - Kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi tähtaeg, vaata lisainfot siit:
12.-13. aprill - Õpilaste teadusfestival Tartus, vaata lisainfot siit:
13.-18. mai - Rahvusvaheline noorte teadlaste konkurss Intel ISEF, Pittsburgh, Pennsylvania, lisainfo ETAg veebist:
24. mai - Kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi auhindamine ja konverents koostöös Tartu Ülikooli Haridusuuenduskeskusega, lisainfo ürituse lähendedes ETAg veebist:
10.-11. august - Teadusala on kohal Arvamusfestivalil Paides, lisainfo miks.ee portaalist:
12.-14. august - Õpilaste teadusliku ühingu suveseminar Viitnal, lisainfo ETAg veebist:
23.-24. august - miks.ee suvekool teaduse populariseerijatele Nelijärvel, lisainfo ETAg veebist:
14.-19. september - Euroopa Liidu noorte teadlaste konkurss Dublinis, lisainfo ETAg veebist:
17. september - Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi tähtaeg, vaata lisainfot siit:
17. september - Eesti teaduse populariseerimise riikliku auhinna konkursi tähtaeg, vaata lisainfot siit:
15. oktoober - Noore uurija stipendiumi taotluste tähtaeg, vaata lisainfot siit:
15. oktoober - Õpilasleiutajate riikliku konkursi tähtaeg, vaata lisainfot siit:
21. november - Teaduskommunikatsiooni konverents, Eesti teaduse populariseerimise auhindade kätteandmine, lisainfo ürituse lähendedes ETAg veebist:
November - saab vaadata ka Pimedate Ööde filmifestivalil teadusfilmide programmi! Jälgi infot!

Lisainfo: teadpop@etag.ee