Viitnalaager

Sündmus

14:00 kuni 13:00

Viitna

Viitna

Iga aasta augustis toob põnev programm teadushuvilised õpilased üle Eesti kokku Viitnale. Siis toimub Õpilaste Teadusliku Ühingu suveseminar ehk Viitnalaager, kus kolme päeva jooksul ärgitatakse noori kaasa mõtlema ja diskutee­rima teadusfilosoofilistel teemadel. Eesmärk on tutvustada erinevaid teadusvaldkondi ning pakkuda noortele inspiratsiooni tulevikuks. Igal aastal avatakse erinevate teadusalade vaatenurgast üks teema – ilu, surm, usk, tõde, vale jne.