Väitluskonkurss ODYSSEY

Sündmus

kuni

üle Eesti

Väitluskonkurss ODYSSEY

Energia avastuskeskus korraldab 2019./2020. õppeaastal õpilastele alates 13. eluaastast teadusteemalise väitluskonkursi. Kutsume koole, klasse ja huviringe osalema ning palun teil võimalusel allolevat infot ka jagada.

Energia avastuskeskus veab koos Poola, Serbia ja Kreeka partneritega ODYSSEY projekti, mille eesmärk on katsetada võistluslikku väitlust kui pedagoogilist meetodit LTT-ainete õpetamisel. Teadusteemadel väitlemine aitab lisaks ainealaste teadmiste kinnistamisele arendada ka retoorilisi oskuseid ning allikakriitikat; pealegi on kvaliteetse arutelukultuuri arendamine ka ühiskonna kui terviku huvides. Seetõttu on ODYSSEY otsapidi seotud ka „Kust sa tead?“ algatusega, mis rõhutab ja tuletab meelde teaduspõhise arutelu olulisust.

ODYSSEY projekti kutsume osalema koole, klasse või huviringe, kes oleksid valmis 2019./2020. õppeaasta jooksul proovima võistluslikku väitlust eri teadusteemadel ennekõike LTT-ainete raames. Selleks luuakse osalejatele õppematerjalid, kuhu kuuluvad debatiteemad, teaduslik taustainfo, ülesanded jm vajalik debatiks valmistumisel ja debati pidamisel. Projekti jooksul korraldab Energia avastuskeskus osalejatele koolitusi, küsib tagasisidet õppematerjalide kohta ning pakub konsultatsioone teadlaste ja väitlustreeneriga. 2020. aasta varakevadel kutsume osalejad väitluskonkursile, et õpilased saaksid ka ehtsa võistluskogemuse. Nagu konkursside puhul tavaks, jagatakse ka auhindu. Valminud õppematerjale jagatakse projekti lõpus nii Eesti haridussüsteemis kui ka kaugemal.

Miks tasub oma õpilastega ODYSSEY projektist osa võtta?

  • Osalevate koolide õpetajatele korraldatakse koolitusi;
  • Osalejatele jagatakse õppematerjale, kuhu kuuluvad debatiteemade teaduslik taust ja viited, tunnikavad ja nõuanded nii õpilastele kui ka õpetajale;
  • Osalejatele pakuvad mentorlusprogrammi nii teadlased kui ka väitlustreener;
  • Õpilased saavad oma väitlusoskuseid eakaaslastega võrrelda üle-eestilisel väitluskonkursil;
  • Konkursil on võimalus võita põnevaid õppekäike ja ekskursioone.

Millistel teemadel väitlused toimuvad?

  • Projektipartnerid (vt nimekirja all) valmistavad osalejatele ette mitmekesise valiku väitlusteemasid. Näiteks keskendub Energia avastuskeskus energia tootmise võimalustele ja keskkonnamõjude teemadele Eesti kontekstis, kuid välispartnerid pakuvad välja ka teadusfilosoofilisemaid teemasid, näiteks: mida oodata tehisintelligentsi tulekust?
  • Osalejatel on võimalik harjutada mitme eri väitlusteema ja õppematerjaliga. Kõik materjalid on eesti keeles.

Projektis osalemisega aitate kaasa:

  • Õppematerjalide koostamisse, sest projektimeeskond täiustab materjale vastavalt väitluseks valmistujate tagasisidele;
  • Õpilaste teadusliku kirjaoskuse ja eneseväljenduse arendamisele;
  • Sellele, et teadusteemadel ja teaduspõhine väitlemine ja arutelu muutub üha populaarsemaks.

Lisainfot:

Foto: Arno Mikkor, Energia Avastuskeskus