Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 2018

Sündmus

24:00

Eesti Teadusagentuur

õpilane oma stendi tegemas

Õpilaste teadustööde riikliku konkursi eesmärgiks on julgustada noori teadusega tegelema juba enne ülikooli astumist. Konkursil osalemine annab hea võimaluse ennast proovile panna ja teistega võrrelda, kohtuda teiste sarnaste huvidega eakaaslastega nii Eestist, Euroopast kui ka mujalt maailmast.

Konkursi auhinnafond on 11 400 eurot. Rahalised auhinnad saavad ka I preemia pälvinud tööde juhendajad.

Konkursi tähtaeg on 20. veebruar!

Vaata lisainfot: http://www.etag.ee/tegevused/konkursid/opilaste-teadustoode-konkurss/

Lisainfo: Liisi Röömel; e-post: liisi.roomel@etag.ee, mob +372 516 6838