Õpilaste teadusajakiri Akadeemiake ootab uurimustöid 27. maini

Sündmus

00:01 kuni 23.59

Üle Eesti

Akadeemiakese logo

Läheneb õpilaste teadusajakirja Akadeemiake uurimistööde saatmise tähtaeg. Töid saab esitada kuni 27. maini.

Akadeemiake on ainus kooliõpilaste uurimistöid ja esseesid avaldav eelretsenseeritav veebiajakiri Eestis, mis on järjepidevalt tegutsenud 12 aastat. Uurimistöid toimetab ja tagasisidestab vabatahtlik üliõpilastest ja ekspertidest koosnev toimetuskolleegium.

Tähtaeg on 27. mai. Uurimistööle esitatavad nõuded on toodud Akadeemiakese
kodulehel: http://akadeemiake.ee/nouded-uurimistoole/

Parimad tööd avaldame Akadeemiakese järgmistes numbrites.

Loe ka Akadeemiakese viimast numbrit (http://www.akadeemiake.ee) ning lisaks leiab Akadeemiakese kodulehelt juhendmaterjale uurimistöö planeerimiseks, koostamiseks ja vormistamiseks. 

http://www.akadeemiake.ee
https://www.facebook.com/akadeemiake/