Miks.ee suvekool

Sündmus

10:00 kuni 16:00

Nelijärve

Liigirikkuse päev 2010

Miks.ee suvekool tuleb taas! Teemaks seekord harrastusteadus (Citizen Science), lisaks näitame peatselt uues kuues avatavat miks.ee portaali ja seal oma ürituste tutvustamise võimalusi, toimuvad põnevad töötoad. Suvekoolis on aeg planeeritud ka juhitud rühmaarutelude sessioonideks, kus saab koos partnerite või meeskonnaga kokku panna teaduse, tehnoloogia ja inseneeriaga seotud arendusprojekte või kavandada näiteks kooli ja ettevõtete koostööd.

Ootame osalema koolijuhte, LTT valdkonna õpetajaid ja ringijuhte, teadushuvihariduse pakkujaid, tudengeid ja teisi teaduse populariseerijaid, teadus- ja tehnoloogiapakti partnereid, kohalike omavalitsuste ja ettevõtete esindajaid.

Vaata lähemat infot siit.