Koolitusprogramm “Kuidas käivitada ja juhendada LTT-huviringi – mõttest teostuseni”

Sündmus

kuni

Tartus ja Pärnus

Lapse käsi hoiab nutitelefoni

Tulekul on praktikutele mõeldud huviringi läbiviimise metoodika koolitusprogramm “Kuidas käivitada ja juhendada LTT-huviringi – mõttest teostuseni”, mille eesmärgiks on anda alusteadmised nii huviringi kavandamisest, grupijuhendamisest kui ringitöö korralduslikest aspektidest ning teha sissejuhatus loodusteadusi ja tehnoloogiat lõimivasse õppetegevusse ning STEAM-õppesse. Koolitus on koostatud Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskuse ja loodusteadusliku hariduse keskuse koostöös. Sisu arendusse on panustanud mitmed erinevad huviharidusasutused, Eesti Teadusagentuur, Teadushuvihariduse Liit, TÜ Koolifüüsika Keskus ning TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia. Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel. Osalemine on tasuta (sh majutus vajaduse korral). Transpordi korraldus on osalejate enda kanda.

Koolitusprogramm on  eeskätt kõigile, kes on

  • LTT mingi valdkonna fännid, kes sooviksid alustada noortele huviringi tegemist, kuid ei tea, kust alustada või vajavad julgustust;
  • juba alustanud ringijuhendajad, kes tahaksid   oma teadmisi täiendada ja uusi mõtteid saada.

Koolitusprogramm on jaotatud kolmeks mooduliks: I. moodul 19.-20.10 Tartus, II. moodul 15.-16.11 Pärnus; III. moodul 14.12 Tartus. Moodulite vahele ning järele jääb iseseisev töö mille jooksul saavad osalejad koolitusel käsitletut praktikas rakendada.

Enne koolitusele registreerimist tutvuge palun põhjalikult õppekava kirjelduse ja koolituse ajakavaga. Osalejatelt eeldatakse osalemist täies mahus.

Grupis on max 22 kohta. Koolitusel osalemiseks palume registreeruda end HITSA täienduskoolituste infosüsteemi kaudu hiljemalt 7. oktoobriks.

LTT poster